Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 709
Hôm nay72313
Hôm qua 72018
Trong tháng 1570928
Tháng trước3560304
Số lượt truy cập: 141453982

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View
Kết quả tìm kiếm:Nghị định số 16/2005/NĐ-CP


29/11/2016
AMBN

Ngày 29/11/2016 Chính phủ ra nghị định số 159/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2017 và thay thế Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và...
14/06/2016
AMBN

Ngày 14/06/2016 Chính phủ ra Nghị định số 54/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016. Nghị định số 115/2005/NĐ-CP, Nghị định số 96/2010/NĐ-CP, Nghị định số 115/2005/NĐ-CP, Nghị định số 80/2007/NĐ-CP hết hiệu lực kể từ khi nghị định này có hiệu lực thi hành.
15/05/2016
AMBN

Ngày 15/ 5/2016 Chính phủ ra Nghị định số 35/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật thú y. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Nghị định này thay thế Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh Thú y; Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ sửa...
16/12/2011

Ngày 16/12/2011 Chính phủ ra nghị định số 119/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2012.
26/05/2011

Ngày 26/05/2011 Chính phủ ra nghị định số 38/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/07/2004 và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2011.
22/01/2009

Ngày 22/01/2009 Chính phủ ra nghị định số 07/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 160/2005/nđ-cp ngày 27/12/2005 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khoáng sản. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.
15/11/2007

Ngày 15/11/2007 Chính phủ ra nghị định số 165/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều nghị định số 28/2005/nđ-cp ngày 09/03/2005 của chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại việt nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.
31/10/2007

Ngày 31/10/2007 Chính phủ ra nghị định số 161/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điều 48 nghị định số 41/2005/nđ-cp ngày 25/3/2005 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thanh tra. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.
29/09/2006

Ngày 29/06/2006 Chính phủ ra nghị định số 112/2006/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 16/2005/nđ-cp về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
29/12/2005

Ngày 29/12/2005 Chính phủ ra nghị định số 163/2005/NĐ-CP về sản xuất và cung ứng muối iốt cho người ăn. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 19/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 1999 của Chính phủ về việc sản xuất và cung ứng muối iốt cho người ăn.


Trang    1   2  


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Nghị định số 16/2005/NĐ-CP , Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ

Nghị định số 16/2005/NĐ-CP , Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ