Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 726
Hôm nay74483
Hôm qua 75863
Trong tháng 1340300
Tháng trước3560304
Số lượt truy cập: 141223354

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View
Kết quả tìm kiếm:Thông tư số 19/2011/TT-BTC


04/05/2018
AMBN

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 6 năm 2018 và thay thế các Thông tư: Số 196/2011/TT-BTC; Số 115/2016/TT-BTC ; Số 10/2013/TT-BTC. Thông tư này bãi bỏ các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính liên quan đến tiền thu từ cổ phần hóa trái với quy định tại Thông tư này.
30/06/2016
AMBN

Ngày 30/6/2016 Bộ Tài chính ban hành thông tư số: 115/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 196/2011/tt-btc ngày 26 tháng 12 năm 2011 của bộ tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm...
25/08/2014
AMBN

Ngày 25/8/2014 bộ tài chính ra thông tư số 119/2014/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, và các thông tư khác để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. Bãi bỏ các hướng dẫn, mẫu biểu tại các Thông tư số 156/2013/TT-BTC,...
17/12/2013
AMBN

Ngày 17/12/2013 Bộ Tài Chính ra thông tư số 194/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu để chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011của chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 02 năm 2014.
Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Thông tư số 19/2011/TT-BTC , Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ

Thông tư số 19/2011/TT-BTC , Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ