Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view
Kết quả tìm kiếm:


Ngày đăng: 20/06/2012

Luật số: 15/2012/QH13 này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Luật này quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính.
Ngày đăng: 28/03/2011

Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định về tổ chức và quản lý nhà trường; chương trình và các hoạt động giáo dục; giáo viên; học sinh; tài sản của trường; quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
Ngày đăng: 28/05/2009

Điều lệ này quy định nhiệm vụ và quyền hạn của các trường cao đẳng; điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể trường cao đẳng; tổ chức các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế; tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền của giảng viên, cán bộ và nhân viên; nhiệm vụ và quyền của người...
Ngày đăng: 19/06/2009

Luật số 36/2009/QH12 này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 200, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.
Ngày đăng: 17/11/2013

Nghị định này quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là Đại học quốc gia), các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến quản lý và hoạt động của Đại học quốc gia. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 và thay thế Nghị định...
Ngày đăng: 25/11/2008

quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học Ban hành kèm theo Quyết định số 62 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày đăng: 13/10/2008

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Pháp lệnh cán bộ, công chức 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một 2000; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức 2003 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.
Ngày đăng: 12/10/2013

Trong tâm thức của nhiều cộng đồng cư dân cổ Việt Nam, Đông Hải – Biển Đông là Không gian thiêng gắn liền với thời lập quốc.
Ngày đăng: 13/11/2008

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009. Luật này thay thế Luật quốc tịch Việt Nam ngày 20 tháng 5 năm 1998.
Ngày đăng: 21/11/2007

Luật số: 04/2007/QH12 về thuế thu nhập cá nhân được QH ngày 21/11/2007,có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009,đồng thời bãi bỏ các văn bản, quy định sau đây:Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao số 35/2001/PL-UBTVQH10,Pháp lệnh số 14/2004/PL-UBTVQH11; Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất số 17/1999/QH10;Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11;Th��ng t�� 14/2010/TT-BGD��T , Văn bản pháp luật|Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ|vietlaw.gov.vn vbpl.vn Về Nghĩa vụ và Quyền lợi của Người sử dụng trang web
Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Th��ng t�� 14/2010/TT-BGD��T , Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ,vietlaw.gov.vn vbpl.vn

Th��ng t�� 14/2010/TT-BGD��T , Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ,vietlaw.gov.vn vbpl.vn

luật thuế thu nhập cá nhân - số 04/2007/QH12

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 712
Hôm nay:5120
Hôm qua: 103266
Trong tháng 3327890
Tháng trước3057808
Số lượt truy cập: 124049432