Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 717
Hôm nay66989
Hôm qua 82862
Trong tháng 1814697
Tháng trước3560304
Số lượt truy cập: 141697751

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View
Kết quả tìm kiếm:tài liệu


11/02/2019

Ngày 11/2/2019 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 02/2019/TT-BNNPTNT danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép lưu hành tại Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2019. Bãi bỏ Thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục...
24/01/2019

Ngày 24/1/2019 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 02/2019/TT-BNV quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2019.
24/01/2019

Ngày 24/1/2019 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 01/2019/TT-BNV quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.
26/12/2018

Ngày 26/12/2018 Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tin số: 32/2018/TT-BTNMT quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2019. Bãi bỏ Thông tư số 07/2009/TT-BTMT ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một...
15/10/2018
AMBN

Ngày 15/10/2018, Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch ra thông tư số 33/2018/TT-BVHTTDL quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.
06/08/2018
AMBN

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2018. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện Thông tư này.
25/06/2018
AMBN

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2018 và thay thế Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BCA-VKSNDTC-TANDTC, ngày 01 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn về việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội.
30/03/2018

Ngày 30/3/2018 Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành Thông tư số: 01/2018/TT-BKHĐT danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2018 và thay thế cho Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh Mục...
06/03/2018
AMBN

Ngày 06/03/2018 Bộ Nội Vụ ra thông tư số 03/2018/tt-bnv quy định chế độ báo cáo thống kê ngành nội vụ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2018. Bãi bỏ Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ.
07/02/2018

Ngày 7/2/2018 Bộ Công an ban hành Thông tư số: 05/2018/TT-BCA quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2018.


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

tài liệu, Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ

tài liệu, Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ