Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 515
Hôm nay80143
Hôm qua 46563
Trong tháng 4017082
Tháng trước4685411
Số lượt truy cập: 184471644
Hỏi đáp của hachi

dac diem cua quy luat xa hoiNgày 21/02/2017   -  Còn 26 ngày để đánh giá   -  Những câu trả lời hay nhất

 

1. Khái niệm
 

- Qui luật là mối liên hệ bản chất tất nhiên, phổ biến và lặp đi lặp lại giữa các sự vật, hiện tượng, giữa các đối tượng, giữa các nhân tố tạo thành đối tượng, giữa các thuộc tính của các sự vật, cũng như giữa các thuộc tính của cùng một sự vật, hiện tượng.

 

- Quy luật xã hội là những quy luật hoạt động của chính con người. Quy luật đó không thể nảy sinh và tác động bên ngoài hoạt động có ý thức của con người.

 

2. Đặc điểm của quy luật xã hội
 

Qui luật xã hội mang đầy đủ những tính chất của qui luật nói chung, đó là tính khách quan, tính tất yếu và tính phổ biến, đồng thời có những đặc điểm riêng.

 

- Thứ nhất, qui luật xã hội là quy luật hoạt động của con người có ý thức, có mục đích; do vậy, lợi ích luôn là “mắt khâu quan trọng trong cơ chế hoạt động của qui luật xã hội”. Đây là đặc điểm lớn nhất của qui luật xã hội để phân biệt nó với qui luật của tự nhiên.

 

- Nếu qui luật tự nhiên diễn ra một cách tự phát, thì qui luật xã hội được thực hiện một cách tự giác thông qua hoạt động có ý thức của con người. Cho nên, không có hoạt động của con người thì cũng không có qui luật xã hội. Mặc dù vậy, qui luật xã hội vẫn mang tính khách quan, tất yếu và không phụ thuộc vào ý thức con người. Bởi vì bản thân các hoạt động của con người không thể là hoạt động tuỳ tiện, chủ quan mà luôn luôn bị điều kiện khách quan chế ước: từ mục đích phương tiện, phương thức cho đến phẩm chất năng lực của con người. Đồng thời, con người muốn hoạt động có hiệu quả buộc phải tuân theo tính tất yếu phổ biến của qui luật khách quan và khả năng khách quan...

 

- Mặt khác, động lực cơ bản nhất thúc đẩy mọi hoạt động của con người, của các giai cấp, các tầng lớp và mỗi cá nhân trong xã hội... là lợi ích. Do vậy, lợi ích là yếu tố quan trọng trong cơ chế hoạt động của qui luật xã hội. Tuy nhiên, điều đó không làm mất đi tính khách quan của qui luật xã hội, bởi vì khi mỗi người hành động theo đuổi những lợi ích riêng, khác nhau, thì kết quả tác động của qui luật xã hội lại không tuỳ thuộc vào ý muốn chủ quan của mỗi người, mà là kết quả tổng hợp của vô số các lợi ích trong xã hội.

 

- Thứ hai, qui luật xã hội mang tính xu hướng và phản ánh xu hướng vận động, phát triển phức tạp của đời sống xã hội.

 

- Qui luật xã hội phản ánh những mối liên hệ vô cùng phức tạp giữa các yếu tố trong đời sống xã hội và các mối quan hệ giữa người với người.

 

- Tính xu hướng của qui luật xã hội tự vạch đường đi cho mình xuyên qua vô số các ngẫu nhiên, kể cả các xu hướng đối lập, cản trở, với nhiều ý muốn và mục đích chồng chéo khác nhau nhưng cuối cùng phản ánh ý muốn, mục đích của khối đông người, phù hợp với xu thế vận động tất yếu của xã hội.

 

- Thứ ba, qui luật xã hội mang tính lịch sử. Tính lịch sử của qui luật xã hội biểu hiện trên hai nội dung:

 

- Một là, qui luật xã hội chỉ ra đời hoạt động trong những điều kiện lịch sử- xã hội nhất định và khi những điều kiện ấy mất đi thì qui luật cũng không còn tồn tại. Điều này có thể thấy rõ nhất trong các qui luật chỉ tồn tại trong một hình thái hay trong một số hình thái kinh tế - xã hội.

 

- Hai là, trong các hoàn cảnh khác nhau, giai đoạn khác nhau, qui luật xã hội có thể được biểu hiện ra khác nhau và nó chỉ được thể hiện đầy đủ, rõ rệt khi các quan hệ xã hội vốn có của nó đạt đến trình độ chín muồi. Nội dung này được biểu hiện ở mọi qui luật xã hội, song tập trung nhất là hai qui luật cơ bản xuyên suốt mọi hình thái kinh tế - xã hội. Đó là qui luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất và qui luật về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.

 

3. Ý nghĩa phương pháp luận
 

- Nghiên cứu đặc điểm của qui luật xã hội là cơ sở khoa học để chúng ta thấy rõ sự vận động khách quan và phức tạp của lịch sử xã hội loài người.

 

- Muốn xem xét, cải tạo xã hội đúng đắn phải xuất phát từ qui luật khách quan, tôn trọng qui luật khách quan, từ đó tích cực phát huy vai trò năng động chủ quan, nhận thức đúng, tác động kịp thời vào các qui luật xã hội nhằm thúc đẩy xã hội phát triển.

 

- Tránh thái độ chủ quan, duy tâm, duy ý chí, phủ nhận, không tôn trọng qui luật xã hội; đồng thời tránh tư tưởng ỷ lại, trông chờ, thụ động không dám phát huy vai trò năng động chủ quan để nhận thức, tác động vào qui luật xã hội.

0 Người đánh giá câu trả lời này hay nhất

Đặc điểm của quy luật xã hội?

hachi

| Anh cho em hỏi bài tập toán với ạ | địa lý lớp 6 | địa lý lớp 6 | nhập vào số nguyên dương n viết chương trình tính tổng các chữ số chẵn nhỏ hơn hoặc bằng n | hãy lấy ví dụ thực tế để chứng minh tính thất thường của khí hậu nước ta |


Khu vực quy định Quy Định về hỏi đáp- Guide about asking_answering
Hỏi đáp Tài liệu Tin tức Luật Pháp

Đặc điểm của quy luật xã hội? , hachi

Đặc điểm của quy luật xã hội? , hachi

Quy Định về hỏi đáp- Guide about asking_answering

dac diem cua quy luat xa hoi