Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 710
Hôm nay15387
Hôm qua 72018
Trong tháng 1514002
Tháng trước3560304
Số lượt truy cập: 141397056
Hỏi đáp của daophung79
Số câu hỏi : 8 Chưa có người trả lời : 0
Số câu đang bình : 8 Số câu hỏi bị cộng đồng ném đá : 0
Số câu trả lời : 0 Trả lời bị cộng đồng ném đá : 0
Số câu trả lời hay nhất : 0  
Tổng điểm : 591 P Đang ở cấp bậc: Đá (Stone)
Đồng chí hãy nêu nội dung và hình thức bồi dưỡng Ban chi huy Đội? Giải thích kĩ 1 nội dung kết hợp với 1 hình thức đã được đồng chí thực hiện để bồi dưỡng Ban chỉ huy?

Đồng chí hãy nêu nội dung và hình thức bồi dưỡng Ban chi huy Đội? Giải thích kĩ 1 nội dung kết hợp với 1 hình thức đã được đồng chí thực hiện để bồi dưỡng Ban chỉ huy?

Thời gian còn lại : 10 ngày

hướng dẫn trả lờiNgày 02/02/2018   -  Còn 15 ngày để đánh giá   -  Những câu trả lời hay nhất

 a) Nội dung bồi dưỡng Ban chỉ huy Đội

- Bồi dưỡng phương pháp công tác của Ban chỉ huy Đội.
+ Cách ghi chép các văn bản, sổ sách của Đội.
+ Sắp xếp công việc theo kế hoạch công tác Đội.
+ Công tác chỉ đạo điểm và rút kinh nghiệm.
+ Phương pháp kiểm tra, đánh giá công tác của Ban chỉ huy.
- Bồi dưỡng kĩ năng tổ chức, điều hành của Ban chỉ huy.
+ Tổ chức họp Ban chỉ huy, sinh hoạt Đội, Đại hội Đội.
+ Tổ chức các hoạt động lớp của Đội.
- Bồi dưỡng kĩ năng tổ chức thực hành nghiệp vụ Đội: nghi thức Đội, múa hát, trò chơi, tham quan, dã ngoại...
b) Hình thức bồi dưỡng Ban chỉ huy
- Bồi dưỡng thông qua mở lớp tập huấn tập trung.
- Bồi dưỡng qua các cuộc họp của ban chỉ huy.
- Bồi dưỡng bằng các chuyên đề, mô hình của các đợt hoạt động cao điểm.
0 Người đánh giá câu trả lời này hay nhất

Đồng chí hãy nêu nội dung và hình thức bồi dưỡng Ban chi huy Đội? Giải thích kĩ 1 nội dung kết hợp với 1 hình thức đã được đồng chí thực hiện để bồi dưỡng Ban chỉ huy?

daophung79

| PCI là gì? | chi so hieu qua quan tri va hanh chinh cong cap tinh o viet nam (papi) | SIPAS là gì | DDCI là gì? | quan điểm của đảng và nhà nước ta về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia |


Khu vực quy định Quy Định về hỏi đáp- Guide about asking_answering
Hỏi đáp Tài liệu Tin tức Luật Pháp

Đồng chí hãy nêu nội dung và hình thức bồi dưỡng Ban chi huy Đội? Giải thích kĩ 1 nội dung kết hợp với 1 hình thức đã được đồng chí thực hiện để bồi dưỡng Ban chỉ huy? , daophung79

Đồng chí hãy nêu nội dung và hình thức bồi dưỡng Ban chi huy Đội? Giải thích kĩ 1 nội dung kết hợp với 1 hình thức đã được đồng chí thực hiện để bồi dưỡng Ban chỉ huy? , daophung79

Quy Định về hỏi đáp- Guide about asking_answering

hướng dẫn trả lời