Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 547
Hôm nay4289
Hôm qua 55347
Trong tháng 176423
Tháng trước4106357
Số lượt truy cập: 184737342
Hỏi đáp của phamthanhquyen125
Số câu hỏi : 181 Chưa có người trả lời : 0
Số câu đang bình : 182 Số câu hỏi bị cộng đồng ném đá : 0
Số câu trả lời : 1 Trả lời bị cộng đồng ném đá : 0
Số câu trả lời hay nhất : 0  
Tổng điểm : 1932 P Đang ở cấp bậc: Đá (Stone)
Cho biết những nơi nào trên Trái Đất: Có độ dài ngày đêm luôn bằng nhau? Mỗi năm có 1 ngày có ngày dài 13 giờ 30 phút và 1 ngày có đêm dài 13 giờ 30phút? Đó là những ngày nào?

Cho biết những nơi nào trên Trái Đất:
• Có độ dài ngày đêm luôn bằng nhau?
• Mỗi năm có 1 ngày có ngày dài 13 giờ 30 phút và 1 ngày có đêm dài 13 giờ 30phút? Đó là những ngày nào?
• Mỗi năm có 1 ngày là gày dài 24 giờ và 1 ngày là đêm dài 24 giờ? Đó là những ngày nào?
• Có ngày hoặc đêm dài 24 giờ kéo dài suốt 6 tháng?

Thời gian còn lại : 27 ngày 14 giờ

dap an cau hoi dia 9Ngày 03/02/2018   -  Còn 33 ngày để đánh giá   -  Những câu trả lời hay nhất

 Trên Trái Đất:

Xích đạo là nơi có độ dài ngày và đêm luôn bằng nhau. 
Chí tuyến Bắc (23o27'B) và chí tuyến Nam (23o27'N) là những nơi mỗi năm có 1 ngày có ngày dài 13 giờ 30 phút và 1 ngày có đêm dài 13 giờ 30 phút  
Ở chí tuyến Bắc đó là ngày Hạ chí (22/6) và Đông chí (22/12). Hạ chí ngày dài 13 giờ 30 phút và Đông chí đêm dài 13 giờ 30 phút.  
Chí tuyến Nam,đó là ngày Đông chí (22/12) và ngày Hạ chí (22/6). Đông chí ngày dài 13 giờ 30 phút và Hạ chí đêm dài 13 giờ 30 phút.  
Vòng cực Bắc (66o33'B) và vòng cực Nam (66o33'N) là những nơi trên Trái Đất mỗi năm có 1 ngày dài 24 giờ (ngày địa cực) và 1 ngày là đêm dài 24 giờ (đêm địa cực).  
Vòng cực Bắc là ngày Hạ chí (22/6)và Đông chí (22/12)  
Ở vòng cực Nam là ngày Đông chí (22/12) và ngày Hạ chí (22/6).  
Cực Bắc và Cực Nam là 2 nơi có ngày dài 24 giờ kéo dài 6 tháng sau đó là đêm dài 24 giờ kéo dài 6 tháng. Ở 2 cực hiện tượng này diễn ra trái ngược nhau hoàn toàn.  
0 Người đánh giá câu trả lời này hay nhất

Cho biết những nơi nào trên Trái Đất: Có độ dài ngày đêm luôn bằng nhau? Mỗi năm có 1 ngày có ngày dài 13 giờ 30 phút và 1 ngày có đêm dài 13 giờ 30phút? Đó là những ngày nào?

phamthanhquyen125

| tại sao em hít không khí không cũng bị mập | Anh cho em hỏi bài tập toán với ạ | địa lý lớp 6 | địa lý lớp 6 | nhập vào số nguyên dương n viết chương trình tính tổng các chữ số chẵn nhỏ hơn hoặc bằng n |


Khu vực quy định Quy Định về hỏi đáp- Guide about asking_answering
Hỏi đáp Tài liệu Tin tức Luật Pháp

Cho biết những nơi nào trên Trái Đất: Có độ dài ngày đêm luôn bằng nhau? Mỗi năm có 1 ngày có ngày dài 13 giờ 30 phút và 1 ngày có đêm dài 13 giờ 30phút? Đó là những ngày nào? , phamthanhquyen125

Cho biết những nơi nào trên Trái Đất: Có độ dài ngày đêm luôn bằng nhau? Mỗi năm có 1 ngày có ngày dài 13 giờ 30 phút và 1 ngày có đêm dài 13 giờ 30phút? Đó là những ngày nào? , phamthanhquyen125

Quy Định về hỏi đáp- Guide about asking_answering

dap an cau hoi dia 9