Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 640
Hôm nay6376
Hôm qua 55347
Trong tháng 178510
Tháng trước4106357
Số lượt truy cập: 184739429
Hỏi đáp của phamthanhquyen125
Số câu hỏi : 181 Chưa có người trả lời : 0
Số câu đang bình : 182 Số câu hỏi bị cộng đồng ném đá : 0
Số câu trả lời : 1 Trả lời bị cộng đồng ném đá : 0
Số câu trả lời hay nhất : 0  
Tổng điểm : 1932 P Đang ở cấp bậc: Đá (Stone)
Cho bảng số liệu sau: Diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây (nghìn ha). Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây.

Cho bảng số liệu sau:

 

Diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây (nghìn ha)

 

1990

2002

Tổng số

9040,0

12831,4

Cây lương thực

6474,6

8320,3

Cây công nghiệp

1199,3

2337,3

Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác

1366,1

2173,8


a) Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây.
b) Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ,hãy nhận xét sự thay đổi qui mô diện tích và tỉ trọng gieo trồng của các nhóm cây.
c) So sánh sự khác nhau về điều kiện phát triển cây lương thực giữa đồng bằng sồng Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.

Thời gian còn lại : 27 ngày 14 giờ

huong dan lam bai tapNgày 03/02/2018   -  Còn 33 ngày để đánh giá   -  Những câu trả lời hay nhất

 a) Vẽ biểu đồ

Xử lí số liệu ra %.
Tính bán kính hình tròn: R1990=2cm; R2002=2,4cm
Vẽ biểu đồ
Yêu cầu: chính xác, có tên, chú giải, số liệu, hình thức đẹp.
b) Nhận xét:
Qui mô diện tích các nhóm cây từ 1990-2002 tăng từ 9040,0 nghìn ha lên 12831,4 nghìn ha, tăng thêm 3791,4 nghìn ha. Trong đó:
Cây lương thực tăng thêm 1845,7 nghìn ha.
Cây công nghiệp tăng thêm 1138 nghìn ha.
Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác tăng thêm 807,7 nghìn ha.
Tỉ trọng diện tích gieo trồng các nhóm cây từ 1990-2002 có sự thayđổi:
Tỉ trọng cây lương thực giảm 7%
Tỉ trọng cây công nghiệp tăng 5%
Tỉ trọng cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác tăng 2%
c) Sự khác nhau về điều kiện phát triển cây lương thực giữa đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long:
 

Đặc điểm

Đồng bằng sông Hồng

Đồng bằng sông Cửu Long

Đất đai

Đất phù sa màu mỡ, diện tích nhỏ, có đê bao bọc

Đất phù sa màu mỡ, nhất là dải đất ven sông Tiền và sông Hậu, diện tích lớn, không có đê bao bọc.

Khí hậu

Nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh.

Cận xích đạo, nóng quanh năm với 2 mùa mưa và khô.

Nguồn nước

Hệ thống sông ngòi dày đặc, lớn nhất là hệ thống sông Hồng –Thái Bình.

Hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt, lớn nhất là hệ thống sông Tiền và sông Hậu

Dân cư, lao động

Có nguồn lao động đông, nhất là lao động có chuyên môn kĩ thuật, kinh nghiệm sản xuất cao.

Có nguồn lao động ít hơn,chất lượng lao động và kinh nghiệm sản xuất thấp hơn.

Cơ sở vật chất kỹ thuật

Nhìn chung tốt hơn, mật độ dày đặc.

Thưa hơn và chất lượng kém hơn.

0 Người đánh giá câu trả lời này hay nhất

Cho bảng số liệu sau: Diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây (nghìn ha). Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây.

phamthanhquyen125

| tại sao em hít không khí không cũng bị mập | Anh cho em hỏi bài tập toán với ạ | địa lý lớp 6 | địa lý lớp 6 | nhập vào số nguyên dương n viết chương trình tính tổng các chữ số chẵn nhỏ hơn hoặc bằng n |


Khu vực quy định Quy Định về hỏi đáp- Guide about asking_answering
Hỏi đáp Tài liệu Tin tức Luật Pháp

Cho bảng số liệu sau: Diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây (nghìn ha). Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây. , phamthanhquyen125

Cho bảng số liệu sau: Diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây (nghìn ha). Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây. , phamthanhquyen125

Quy Định về hỏi đáp- Guide about asking_answering

huong dan lam bai tap