Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 652
Hôm nay27504
Hôm qua 80127
Trong tháng 3861005
Tháng trước4685411
Số lượt truy cập: 184315567
Hỏi đáp của trieulinh
Số câu hỏi : 23 Chưa có người trả lời : 0
Số câu đang bình : 25 Số câu hỏi bị cộng đồng ném đá : 0
Số câu trả lời : 2 Trả lời bị cộng đồng ném đá : 0
Số câu trả lời hay nhất : 0  
Tổng điểm : 109 P Đang ở cấp bậc: Đá (Stone)
Nêu hai dạng đột biến làm thay đổi cấu trúc của gen khi số liên kết hyđrô của gen: tăng thêm 2 liên kết hyđrô. giảm đi 2 liên kết hyđrô. không thay đổi

Nêu hai dạng đột biến làm thay đổi cấu trúc của gen khi số liên kết hyđrô của gen:
        a. tăng thêm 2 liên kết hyđrô.
        b. giảm đi 2 liên kết hyđrô.
        c. không thay đổi.


  (Đề thi chọn HSG thành phố Hà Nội 2012 - 2013)

Thời gian còn lại : 2 ngày 15 giờ

sinh hoc 12Ngày 03/03/2018   -  Còn 8 ngày để đánh giá   -  Những câu trả lời hay nhất

 Đáp án:

a. Tăng 2 LKH : 2 trường hợp       
*Gen được tăng thêm 1 cặp A – T 
*Thay 2 cặp A –T  bằng  2 cặp G – X .
b. Giảm bớt 2 LKH : 2 trường hợp      
*Gen mất 1 cặp A – T 
*Thay 2 cặp G – X bằng  2 cặp A – T .
c. Số LKH không thay đổi: 2 trường hợp       
* Thay thế cặp Nu cựng loại ( A-T và T-A hoặc G-X và X-G)
*Thay thế 2 cặp G – X bằng 3 cặp A – T .
0 Người đánh giá câu trả lời này hay nhất

Nêu hai dạng đột biến làm thay đổi cấu trúc của gen khi số liên kết hyđrô của gen: tăng thêm 2 liên kết hyđrô. giảm đi 2 liên kết hyđrô. không thay đổi

trieulinh

| địa lý lớp 6 | địa lý lớp 6 | nhập vào số nguyên dương n viết chương trình tính tổng các chữ số chẵn nhỏ hơn hoặc bằng n | hãy lấy ví dụ thực tế để chứng minh tính thất thường của khí hậu nước ta | Phân tích biểu hiện của ngôn ngữ và lời nói trong dẫn chứng sau: Còn gặp lại nhân dân như nai về suối/ Cò đón giêng 2, chim én gặp mùa/ Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa/ Chiếc nôi bỗng gawpn cánh tay đưa |


Khu vực quy định Quy Định về hỏi đáp- Guide about asking_answering
Hỏi đáp Tài liệu Tin tức Luật Pháp

Nêu hai dạng đột biến làm thay đổi cấu trúc của gen khi số liên kết hyđrô của gen: tăng thêm 2 liên kết hyđrô. giảm đi 2 liên kết hyđrô. không thay đổi , trieulinh

Nêu hai dạng đột biến làm thay đổi cấu trúc của gen khi số liên kết hyđrô của gen: tăng thêm 2 liên kết hyđrô. giảm đi 2 liên kết hyđrô. không thay đổi , trieulinh

Quy Định về hỏi đáp- Guide about asking_answering

sinh hoc 12