Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 352
Hôm nay20035
Hôm qua 4342
Trong tháng 93139
Tháng trước4106357
Số lượt truy cập: 184654058
Hỏi đáp của trieulinh
Số câu hỏi : 23 Chưa có người trả lời : 0
Số câu đang bình : 25 Số câu hỏi bị cộng đồng ném đá : 0
Số câu trả lời : 2 Trả lời bị cộng đồng ném đá : 0
Số câu trả lời hay nhất : 0  
Tổng điểm : 109 P Đang ở cấp bậc: Đá (Stone)
Giả sử cặp nhiễm sắc thể 21 ở một người mang cặp gen Bb. Gen B có chiều dài bằng 0,408 µm và số nuclêôtit loại T chiếm 30% tổng số nuclêôtit của gen. Gen b có khối lượng phân tử bằng 9.105 đvC và số lượng bốn loại nuclêôtit bằng nhau.

Giả sử cặp nhiễm sắc thể 21 ở một người mang cặp gen Bb. Gen B có chiều dài bằng 0,408  µm và số nuclêôtit loại T chiếm 30% tổng số nuclêôtit của gen. Gen b có khối lượng phân tử bằng  9.105 đvC và số lượng bốn loại nuclêôtit bằng nhau. (Biết khối lượng phân tử trung bình của mỗi nuclêôtit bằng 300 đvC).
a. Tính số lượng từng loại nuclêôtit của mỗi gen.
b. Nếu người trên có cặp thứ 21 chứa 3 nhiễm sắc thể, hãy tính số nuclêôtit từng loại của các   gen thuộc cặp nhiễm sắc thể đó.
(Đề thi chọn HSG Bắc Ninh 2011 - 2012)

Thời gian còn lại : 28 ngày 20 giờ

huong dan tra loiNgày 05/03/2018   -  Còn 34 ngày để đánh giá   -  Những câu trả lời hay nhất

 Hướng dẫn giải bài tập:

 

a. Số lượng từng loại nu của mỗi gen:
* Gen B:     Đổi 0,408 mm = 4080Aº
Tổng số nu của gen B là:  NB = 2L/3,4 = 4080 x 2/3,4 = 2400(nu)
- Số nu mỗi loại của gen B là: TA = AB = 30 x 2400/100 = 720 (nu)
                          => GB = XB  = 480 (nu)
* Gen b:
Tổng số nu của gen b là: Nb = M/300 = 9 x 105/300 = 3000 (nu)
Số nu mỗi loại của gen b là:   Ab = Tb  = Gb = Xb = 3000/4 = 750 (nu)
 
 
b. Người có cặp thứ 21 chứa 3 NST " kiểu gen là BBb hoặc Bbb.
* TH1: Nếu kiểu gen là BBb:
      Số lượng nu từng loại là:
            A = T = 2.AB + Ab = 2 . 720 + 750 = 2190 (nu)
            G = X = 2.GB + Gb = 2 . 480 + 750 = 1710 (nu)
* TH2: Nếu kiểu gen là Bbb:
      Số lượng nu từng loại là:
            A = T = AB + 2.Ab = 720 + 2 . 750 = 2220 (nu)
            G = X = GB + 2.Gb = 480 + 2 . 750 = 1980 (nu)  
0 Người đánh giá câu trả lời này hay nhất

Giả sử cặp nhiễm sắc thể 21 ở một người mang cặp gen Bb. Gen B có chiều dài bằng 0,408 µm và số nuclêôtit loại T chiếm 30% tổng số nuclêôtit của gen. Gen b có khối lượng phân tử bằng 9.105 đvC và số lượng bốn loại nuclêôtit bằng nhau.

trieulinh

| tại sao em hít không khí không cũng bị mập | Anh cho em hỏi bài tập toán với ạ | địa lý lớp 6 | địa lý lớp 6 | nhập vào số nguyên dương n viết chương trình tính tổng các chữ số chẵn nhỏ hơn hoặc bằng n |


Khu vực quy định Quy Định về hỏi đáp- Guide about asking_answering
Hỏi đáp Tài liệu Tin tức Luật Pháp

Giả sử cặp nhiễm sắc thể 21 ở một người mang cặp gen Bb. Gen B có chiều dài bằng 0,408 µm và số nuclêôtit loại T chiếm 30% tổng số nuclêôtit của gen. Gen b có khối lượng phân tử bằng 9.105 đvC và số lượng bốn loại nuclêôtit bằng nhau. , trieulinh

Giả sử cặp nhiễm sắc thể 21 ở một người mang cặp gen Bb. Gen B có chiều dài bằng 0,408 µm và số nuclêôtit loại T chiếm 30% tổng số nuclêôtit của gen. Gen b có khối lượng phân tử bằng 9.105 đvC và số lượng bốn loại nuclêôtit bằng nhau. , trieulinh

Quy Định về hỏi đáp- Guide about asking_answering

huong dan tra loi