Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 665
Hôm nay27650
Hôm qua 80127
Trong tháng 3861151
Tháng trước4685411
Số lượt truy cập: 184315713
Hỏi đáp của trieulinh
Số câu hỏi : 23 Chưa có người trả lời : 0
Số câu đang bình : 25 Số câu hỏi bị cộng đồng ném đá : 0
Số câu trả lời : 2 Trả lời bị cộng đồng ném đá : 0
Số câu trả lời hay nhất : 0  
Tổng điểm : 109 P Đang ở cấp bậc: Đá (Stone)
Gen B có chiều dài 0,51µm (micromet) bị đột biến thành gen b. Gen b có chiều dài hơn gen B là 3,4 A0

Gen B có chiều dài 0,51µm bị đột biến thành gen b. Gen b có chiều dài hơn gen B là 3,4 A0.
a) Xác định dạng đột biến và cho biết tên gọi cụ thể của dạng đột biến nói trên.
b) Tính khối lượng phân tử của gen b. Biết khối lượng phân tử trung bình của 1 nuclêôtit là 300 ĐVC.


(Đề thi chọn HSG Thái Bình 2007 - 2008)

Thời gian còn lại : 4 ngày 15 giờ

huong dan lam baiNgày 05/03/2018   -  Còn 10 ngày để đánh giá   -  Những câu trả lời hay nhất

 Hướng dẫn trả lời:

a) Dạng đột biến:
    - Chiều dài tăng thêm 3,4 Aº --> tương ứng 1 cặp nuclêôtit.
  - Chiều dài gen b hơn gen B --> đột biến thêm 1 cặp nuclêôtit.
b) Khối lượng phân tử gen b:
    - Đổi 0,51 mm = 5100 Aº
    - Chiều dài gen b: 5100 + 3,4 = 5103, 4 Aº
  - Số nuclêôtit của gen b:   5103,4 x 2/3,4 = 3002 nuclêôtit
    - Khối lượng phân tử gen b: 300 x 3002 = 900.600 đvc
 
0 Người đánh giá câu trả lời này hay nhất

Gen B có chiều dài 0,51µm (micromet) bị đột biến thành gen b. Gen b có chiều dài hơn gen B là 3,4 A0

trieulinh

| địa lý lớp 6 | địa lý lớp 6 | nhập vào số nguyên dương n viết chương trình tính tổng các chữ số chẵn nhỏ hơn hoặc bằng n | hãy lấy ví dụ thực tế để chứng minh tính thất thường của khí hậu nước ta | Phân tích biểu hiện của ngôn ngữ và lời nói trong dẫn chứng sau: Còn gặp lại nhân dân như nai về suối/ Cò đón giêng 2, chim én gặp mùa/ Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa/ Chiếc nôi bỗng gawpn cánh tay đưa |


Khu vực quy định Quy Định về hỏi đáp- Guide about asking_answering
Hỏi đáp Tài liệu Tin tức Luật Pháp

Gen B có chiều dài 0,51µm (micromet) bị đột biến thành gen b. Gen b có chiều dài hơn gen B là 3,4 A0 , trieulinh

Gen B có chiều dài 0,51µm (micromet) bị đột biến thành gen b. Gen b có chiều dài hơn gen B là 3,4 A0 , trieulinh

Quy Định về hỏi đáp- Guide about asking_answering

huong dan lam bai