Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 503
Hôm nay29254
Hôm qua 80127
Trong tháng 3862755
Tháng trước4685411
Số lượt truy cập: 184317317
Hỏi đáp của trieulinh
Số câu hỏi : 23 Chưa có người trả lời : 0
Số câu đang bình : 25 Số câu hỏi bị cộng đồng ném đá : 0
Số câu trả lời : 2 Trả lời bị cộng đồng ném đá : 0
Số câu trả lời hay nhất : 0  
Tổng điểm : 109 P Đang ở cấp bậc: Đá (Stone)
Xét một nhóm tế bào sinh giao tử, mỗi tế bào xét một cặp gen dị hợp dài 5100 A0 nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Gen trội A nằm trên nhiễm sắc thể thứ nhất có1200 Ađênin,gen lặn a nằm trên nhiễm sắc thể thứ hai có1350 Ađênin

Xét một nhóm tế bào sinh giao tử, mỗi tế bào xét một cặp  gen dị hợp dài 5100 A0 nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Gen trội A nằm trên nhiễm sắc thể thứ nhất có1200 Ađênin,gen lặn a nằm trên  nhiễm sắc thể thứ hai có1350 Ađênin.


a, Tính số nuclêôtit mỗi loại trên mỗi gen.
b, Khi tế bào ở vào kì giữa của giảm phân I, số lượng  từng loại nuclêôtit của các gen trong tế bào là bao nhiêu?
c, Nếu có một số tế bào trong nhóm tế bào sinh giao tử xảy ra đột biến dị bội ở cặp nhiễm sắc thể chứa gen nói trên thì  khi nhóm tế bào kết thúc giảm phân số lượng từng loại nuclêôtit trong mỗi loại giao tử  là bao nhiêu?


(Đề thi chọn HSG huyên Trực Ninh tỉnh Thanh hóa 2008 - 2009)

Thời gian còn lại : 4 ngày 15 giờ

huong dan lam baiNgày 05/03/2018   -  Còn 10 ngày để đánh giá   -  Những câu trả lời hay nhất

 Hướng dẫn giải:

a, Tính số nuclêôtit mỗi loại trên mỗi gen.
     - Tổng số nu của mỗi gen là:   (5100 : 3,4). 2 =  3000 (nu)
     - Số  nuclêôtit mỗi loại của gen trội A là:
                                    A = T = 1200 (nu)
                                    G = X = 3000 : 2 – 1200 = 300 (nu)
     - Số  nuclêôtit mỗi loại của gen lặn a là:
                                     A = T = 1350 (nu)
                                     G = X = 3000 : 2 – 1350 = 150 (nu)
b, Khi tế bào ở vào kì giữa của giảm phân I, số lượng  từng loại nuclêôtit của các gen trong tế bào là bao nhiêu?
   - ở kì giữa của giảm phân I nhiễm sắc thể đã nhân đôi thành nhiễm sắc thể kép, do đó gen trên nhiễm sắc thể cũng được nhân đôi.
 - Số lượng từng loại nuclêôtit trong tế bào tại thời điểm đó là:
                          A = T = (1200 + 1350) . 2 = 5100  (nu)
                          G = X =   (300 + 150) .  2  = 900  (nu)
c, Nếu xảy ra đột biến dị bội ở cặp nhiễm sắc thể chứa gen nói trên thì số lượng từng loại nuclêôtit trong mỗi loại giao tử  là bao nhiêu?
     - Nếu một số tế bào xảy ra đột biến dị bội ở cặp nhiễm sắc thể chứa gen nói trên thì khi kết thúc quá trình giảm phân sẽ tạo ra bốn loại giao tử, trong đó có hai loại giao tử bình thường là A, a, hai loại giao tử không bình thường là Aa và O.
     - Số nu mỗi loại trong các giao tử là:
        + Giao tử A:        A = T = 1200 (nu)
                                    G = X = 300 (nu)
         + Giao tử a:        A = T = 1350 (nu)
                                    G = X =  150 (nu)
         + Giao tử Aa:        A = T = 1200  + 1350 = 2550 (nu)
                                       G = X =  300   +   150 =  450 (nu)
         + Giao tử O:         A = T = 0 (nu)
                                      G = X = 0 (nu)
 
0 Người đánh giá câu trả lời này hay nhất

Xét một nhóm tế bào sinh giao tử, mỗi tế bào xét một cặp gen dị hợp dài 5100 A0 nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Gen trội A nằm trên nhiễm sắc thể thứ nhất có1200 Ađênin,gen lặn a nằm trên nhiễm sắc thể thứ hai có1350 Ađênin

trieulinh

| địa lý lớp 6 | địa lý lớp 6 | nhập vào số nguyên dương n viết chương trình tính tổng các chữ số chẵn nhỏ hơn hoặc bằng n | hãy lấy ví dụ thực tế để chứng minh tính thất thường của khí hậu nước ta | Phân tích biểu hiện của ngôn ngữ và lời nói trong dẫn chứng sau: Còn gặp lại nhân dân như nai về suối/ Cò đón giêng 2, chim én gặp mùa/ Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa/ Chiếc nôi bỗng gawpn cánh tay đưa |


Khu vực quy định Quy Định về hỏi đáp- Guide about asking_answering
Hỏi đáp Tài liệu Tin tức Luật Pháp

Xét một nhóm tế bào sinh giao tử, mỗi tế bào xét một cặp gen dị hợp dài 5100 A0 nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Gen trội A nằm trên nhiễm sắc thể thứ nhất có1200 Ađênin,gen lặn a nằm trên nhiễm sắc thể thứ hai có1350 Ađênin , trieulinh

Xét một nhóm tế bào sinh giao tử, mỗi tế bào xét một cặp gen dị hợp dài 5100 A0 nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Gen trội A nằm trên nhiễm sắc thể thứ nhất có1200 Ađênin,gen lặn a nằm trên nhiễm sắc thể thứ hai có1350 Ađênin , trieulinh

Quy Định về hỏi đáp- Guide about asking_answering

huong dan lam bai