Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1099
Hôm nay124582
Hôm qua 120047
Trong tháng 2280806
Tháng trước3659953
Số lượt truy cập: 138603556
Hỏi đáp của trieulinh
Số câu hỏi : 23 Chưa có người trả lời : 0
Số câu đang bình : 25 Số câu hỏi bị cộng đồng ném đá : 0
Số câu trả lời : 2 Trả lời bị cộng đồng ném đá : 0
Số câu trả lời hay nhất : 0  
Tổng điểm : 109 P Đang ở cấp bậc: Đá (Stone)
Xét một nhóm tế bào sinh giao tử, mỗi tế bào xét một cặp gen dị hợp dài 5100 A0 nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Gen trội A nằm trên nhiễm sắc thể thứ nhất có1200 Ađênin,gen lặn a nằm trên nhiễm sắc thể thứ hai có1350 Ađênin

Xét một nhóm tế bào sinh giao tử, mỗi tế bào xét một cặp  gen dị hợp dài 5100 A0 nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Gen trội A nằm trên nhiễm sắc thể thứ nhất có1200 Ađênin,gen lặn a nằm trên  nhiễm sắc thể thứ hai có1350 Ađênin.


a, Tính số nuclêôtit mỗi loại trên mỗi gen.
b, Khi tế bào ở vào kì giữa của giảm phân I, số lượng  từng loại nuclêôtit của các gen trong tế bào là bao nhiêu?
c, Nếu có một số tế bào trong nhóm tế bào sinh giao tử xảy ra đột biến dị bội ở cặp nhiễm sắc thể chứa gen nói trên thì  khi nhóm tế bào kết thúc giảm phân số lượng từng loại nuclêôtit trong mỗi loại giao tử  là bao nhiêu?


(Đề thi chọn HSG huyên Trực Ninh tỉnh Thanh hóa 2008 - 2009)

Thời gian còn lại : 11 ngày 6 giờ

huong dan lam baiNgày 05/03/2018   -  Còn 17 ngày để đánh giá   -  Những câu trả lời hay nhất

 Hướng dẫn giải:

a, Tính số nuclêôtit mỗi loại trên mỗi gen.
     - Tổng số nu của mỗi gen là:   (5100 : 3,4). 2 =  3000 (nu)
     - Số  nuclêôtit mỗi loại của gen trội A là:
                                    A = T = 1200 (nu)
                                    G = X = 3000 : 2 – 1200 = 300 (nu)
     - Số  nuclêôtit mỗi loại của gen lặn a là:
                                     A = T = 1350 (nu)
                                     G = X = 3000 : 2 – 1350 = 150 (nu)
b, Khi tế bào ở vào kì giữa của giảm phân I, số lượng  từng loại nuclêôtit của các gen trong tế bào là bao nhiêu?
   - ở kì giữa của giảm phân I nhiễm sắc thể đã nhân đôi thành nhiễm sắc thể kép, do đó gen trên nhiễm sắc thể cũng được nhân đôi.
 - Số lượng từng loại nuclêôtit trong tế bào tại thời điểm đó là:
                          A = T = (1200 + 1350) . 2 = 5100  (nu)
                          G = X =   (300 + 150) .  2  = 900  (nu)
c, Nếu xảy ra đột biến dị bội ở cặp nhiễm sắc thể chứa gen nói trên thì số lượng từng loại nuclêôtit trong mỗi loại giao tử  là bao nhiêu?
     - Nếu một số tế bào xảy ra đột biến dị bội ở cặp nhiễm sắc thể chứa gen nói trên thì khi kết thúc quá trình giảm phân sẽ tạo ra bốn loại giao tử, trong đó có hai loại giao tử bình thường là A, a, hai loại giao tử không bình thường là Aa và O.
     - Số nu mỗi loại trong các giao tử là:
        + Giao tử A:        A = T = 1200 (nu)
                                    G = X = 300 (nu)
         + Giao tử a:        A = T = 1350 (nu)
                                    G = X =  150 (nu)
         + Giao tử Aa:        A = T = 1200  + 1350 = 2550 (nu)
                                       G = X =  300   +   150 =  450 (nu)
         + Giao tử O:         A = T = 0 (nu)
                                      G = X = 0 (nu)
 
0 Người đánh giá câu trả lời này hay nhất

Xét một nhóm tế bào sinh giao tử, mỗi tế bào xét một cặp gen dị hợp dài 5100 A0 nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Gen trội A nằm trên nhiễm sắc thể thứ nhất có1200 Ađênin,gen lặn a nằm trên nhiễm sắc thể thứ hai có1350 Ađênin

trieulinh

| Web bị lỗi không xem được kết quả thi đến bao giờ vậy ad. Sao vấn đề này k thấy được trả lời ạ | tại sao vào bài thi không có nội dung thi | Mình muốn hỏi tìm nơi dạy anh văn mầm non cho trẻ mẫu giáo 4 tuổi được không? | xem điểm thi và đáp án thi online ở đâu ạ | Tìm chỗ học anh văn thiếu nhi, anh văn thiếu niên hiệu quả ở Sài Gòn? |


Khu vực quy định Quy Định về hỏi đáp- Guide about asking_answering
Hỏi đáp Tài liệu Tin tức Luật Pháp

Xét một nhóm tế bào sinh giao tử, mỗi tế bào xét một cặp gen dị hợp dài 5100 A0 nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Gen trội A nằm trên nhiễm sắc thể thứ nhất có1200 Ađênin,gen lặn a nằm trên nhiễm sắc thể thứ hai có1350 Ađênin , trieulinh

Xét một nhóm tế bào sinh giao tử, mỗi tế bào xét một cặp gen dị hợp dài 5100 A0 nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Gen trội A nằm trên nhiễm sắc thể thứ nhất có1200 Ađênin,gen lặn a nằm trên nhiễm sắc thể thứ hai có1350 Ađênin , trieulinh

Quy Định về hỏi đáp- Guide about asking_answering

huong dan lam bai