Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1576
Hôm nay56686
Hôm qua 172640
Trong tháng 3104684
Tháng trước3322630
Số lượt truy cập: 131097251
Hỏi đáp của trieulinh
Số câu hỏi : 23 Chưa có người trả lời : 0
Số câu đang bình : 25 Số câu hỏi bị cộng đồng ném đá : 0
Số câu trả lời : 2 Trả lời bị cộng đồng ném đá : 0
Số câu trả lời hay nhất : 0  
Tổng điểm : 109 P Đang ở cấp bậc: Đá (Stone)
Mạch 1 của một gen có 1500 nuclêôtit trong đó nuclêôtit loại A = 300, nuclêôtit loại X = 500 và nuclêôtit loại G bằng nuclêôtit loại T. Hãy xác định số lượng các loại nuclêôtit của gen trên?

Mạch 1 của một gen có 1500 nuclêôtit trong đó nuclêôtit loại  A = 300, nuclêôtit loại X = 500 và nuclêôtit loại G bằng nuclêôtit loại T.
  a. Hãy xác định số lượng các loại nuclêôtit của gen trên?
  b. Nếu mạch 1 của gen trên làm khuôn để tổng hợp phân tử mARN thì môi trường cần cung cấp số lượng từng loại nuclêôtit là bao nhiêu?
  c. Một đột biến xảy ra liên quan đến một cặp nuclêôtit nhưng không làm thay đổi số lượng và thành phần các loại nuclêôtit của gen này.
- Đột biến đó thuộc dạng nào?
- Đột biến đó có thể làm thay đổi kiểu hình của sinh vật  hay không ? Vì sao ? Nếu  tế bào lưỡng bội của nó mang cặp gen đột biến này.


(Đề thi chọn HSG huyên Thanh Chương tỉnh Nghệ An 2012 - 2013)

Thời gian còn lại : 11 ngày 22 giờ

huong dan giai bai tapNgày 05/03/2018   -  Còn 17 ngày để đánh giá   -  Những câu trả lời hay nhất

Hướng dẫn giải:

 

Mạch 1: G = T=  [1500 - (300+500)]/2= 350
Số nuclêôtit từng loại của gen:
A= T= A(mạch 1)+A(mạch 2) = A(mạch 1) + T(mạch 1) = 300 + 350= 650
G =X= G(mạch 1)+G(mạch 2) = G(mạch 1) + X(mạch 1) = 350 + 500=850
Số lượng nuclêôtit từng loại của ARN:
A = T(mạch 1) = 350
U = A(mạch 1) = 300
G = X(mạch 1) = 500
X = G(Mạch 1) = 350
Lưu ý: BT có nhiều cách giải,
Đột biến này thuộc dạng thay cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác trong các trường hợp sau:
Cặp A-T thay bằng cặp T-A  hoặc cặp G-X thay bằng cặp X-G
Đột biến đó có thể làm thay đổi kiểu hình của sinh vật
Vì: ĐB làm thay đổi trình tự sắp xếp của nuclêôtit trên mARN do nó quy định tổng hợp dẫn đến có thể làm thay đổi trình tự a.a trong chuỗi a.a do mARN này tổng hợp từ đó làm thay đổi kiều hình của SV.
 
1 Người đánh giá câu trả lời này hay nhất

Mạch 1 của một gen có 1500 nuclêôtit trong đó nuclêôtit loại A = 300, nuclêôtit loại X = 500 và nuclêôtit loại G bằng nuclêôtit loại T. Hãy xác định số lượng các loại nuclêôtit của gen trên?

trieulinh

| Thi tiếng Hàn Quốc | 1800 băng bao nhiêu tiền thật để tài tài liệu | Khi nào dùng weren\'t và khi nào dùng were hả mọi người ? | có thể viết tính giai thừa kép theo ngôn ngữ C++ được ko? hàm chẵn lẽ nữa ạ. chỉ giùm ạ | nơi nào có ngày đêm 24 giờ |


Khu vực quy định Quy Định về hỏi đáp- Guide about asking_answering
Hỏi đáp Tài liệu Tin tức Luật Pháp

Mạch 1 của một gen có 1500 nuclêôtit trong đó nuclêôtit loại A = 300, nuclêôtit loại X = 500 và nuclêôtit loại G bằng nuclêôtit loại T. Hãy xác định số lượng các loại nuclêôtit của gen trên? , trieulinh

Mạch 1 của một gen có 1500 nuclêôtit trong đó nuclêôtit loại A = 300, nuclêôtit loại X = 500 và nuclêôtit loại G bằng nuclêôtit loại T. Hãy xác định số lượng các loại nuclêôtit của gen trên? , trieulinh

Quy Định về hỏi đáp- Guide about asking_answering

huong dan giai bai tap