Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 965
Hôm nay15059
Hôm qua 121561
Trong tháng 1693050
Tháng trước3659953
Số lượt truy cập: 138015800

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

thông tư số 23/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố hải phòng và khu vực quản lý của cảng vụ hàng hải hải phòng


Ngày 21/6/2019 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 23/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của cảng vụ hàng hải Hải Phòng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 08 năm 2019. Bãi bỏ Thông tư số 31/2010/TT-BGTVT ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa...

quyết định số 21/2019/QĐ-TTg danh mục bí mật nhà nước độ tối mật của ngành thông tin và truyền thông


Ngày 19/6/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 21/2019/QĐ-TTg danh mục bí mật nhà nước độ tối mật của ngành thông tin và truyền thông. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 8 năm 2019 và thay thế Quyết định số 182/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành bưu chính, viễn thông và công...

nghị định số 54/2019/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường


Ngày 19/6/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 54/2019/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.

thông tư số 36/2019/TT-BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán


Ngày 17/6/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 36/2019/TT-BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019. Thông tư này thay thế Thông tư số 136/2013/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.

chỉ thị số 15/CT-TTg về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019


Ngày 17/6/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số: 15/CT-TTg về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

nghị định số 53/2019/NĐ-CP quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê


Ngày 17/6/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 53/2019/NĐ-CP quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê.

nghị định số 52/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật đặc xá


Ngày 14/6/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 52/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật đặc xá. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2019. Nghị định số 76/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá năm 2007 hết hiệu lực kể từ ngày Nghị Định này có hiệu lực thi hành

nghị định số 51/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ


Ngày 13/6/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 51/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2019. Nghị định này thay thế Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ,...

thông tư số 35/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 115/2017/tt-btc ngày 25 tháng 10 năm 2017


Ngày 12/6/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 35/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán và Thông tư số 116/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của ủy ban chứng khoán nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán...

thông tư số 22/2019/TT-BGTVT quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng


Ngày 12/6/2019 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 22/2019/TT-BGTVT quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.


Văn bản pháp luật|Quyết định nghị định chính phủ|thông tư liên bộ


Trang    1   2   3   4   5       
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ