Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1035
Hôm nay135554
Hôm qua 190197
Trong tháng 2451539
Tháng trước4088573
Số lượt truy cập: 157610719
MỤC LIÊN QUAN

Từ ngày: Đến ngày:
Chia sẻ phân mục loại tài liệu luận văn thạc sĩ

phân mục loại tài liệu luận văn thạc sĩ


View:1039 Ngày: Người up:

Dựa trên quy định của nhà nước, AMBN Phân loại các tài liệu luận văn cao học đã được bảo vệ theo đề mục tương đồng với quy định nhà nước trong trang tài liệu, cụ thể như sau


PHÂN MỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ TẠI THƯ VIỆN TÀI LIỆU AMBM

 

 

 

Mã số: 60 Tên gọi: THẠC SĨ
 
6014 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
601401 Khoa học giáo dục
60140101 Giáo dục học
60140103 Giáo dục thể chất
60140104 Huấn luyện thể thao
60140110 Lý luận và phương pháp dạy học 
60140111 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (cụ thể) Như dạy môn toán, vật lý.. Anh văn
60140114 Quản lý giáo dục
6021 Nghệ thuật
602101 Mỹ thuật
60210101 Lý luận và lịch sử mỹ thuật
60210102 Mỹ thuật tạo hình
602102 Nghệ thuật trình diễn
60210201 Âm nhạc học
60210202 Nghệ thuật âm nhạc 
60210221 Lý luận và lịch sử sân khấu
60210222 Nghệ thuật sân khấu
60210231 Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh - truyền hình
60210232 Nghệ thuật điện ảnh - truyền hình
602104 Mỹ thuật ứng dụng
60210401 Mỹ thuật ứng dụng
6022 Nhân văn
602201 Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam
60220102 Ngôn ngữ Việt Nam
60220104 Hán Nôm
60220105 Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam
60220113 Việt Nam học
60220120 Lý luận văn học
60220121 Văn học Việt Nam
60220125 Văn học dân gian
602202 Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài
60220201 Ngôn ngữ Anh
60220202 Ngôn ngữ Nga
60220203 Ngôn ngữ Pháp
60220204 Ngôn ngữ Trung Quốc
60220240 Ngôn ngữ học 
60220241 Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu
60220245 Văn học nước ngoài
602203 Nhân văn khác
60220301 Triết học
60220308 Chủ nghĩa xã hội khoa học
60220309 Tôn giáo học
60220311 Lịch sử thế giới
60220312 Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc
60220313 Lịch sử Việt Nam
60220315 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
60220316 Lịch sử sử học và sử liệu học
60220317 Khảo cổ học
6031 Khoa học xã hội và hành vi
603101 Kinh tế học
60310101 Kinh tế học
60310102 Kinh tế chính trị
60310104 Kinh tế đầu tư
60310105 Kinh tế phát triển
60310106 Kinh tế quốc tế
603102 Khoa học chính trị
60310201 Chính trị học
60310203 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
60310204 Hồ Chí Minh học
60310206 Quan hệ quốc tế
603103 Xã hội học và Nhân học
60310301 Xã hội học
60310302 Nhân học
60310310 Dân tộc học
603104 Tâm lý học
60310401 Tâm lý học
603105 Địa lý học
60310501 Địa lý học
60310502 Bản đồ học
603106 Khu vực học và văn hoá học
60310601 Châu Á học
60310608 Đông phương học
60310640 Văn hoá học
60310642 Quản lý văn hoá
60310650 Quản lý thể dục thể thao
6032 Báo chí và thông tin
603201 Báo chí và truyền thông
60320101 Báo chí học
60320105 Truyền thông đại chúng
60320108 Quan hệ công chúng
603202 Thông tin - Thư viện
60320203 Khoa học Thông tin - thư viện
603203 Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng
60320301 Lưu trữ học
60320302 Bảo tàng học
603204 Xuất bản - Phát hành
60320401 Xuất bản
6034 Kinh doanh và quản lý
603401 Kinh doanh
60340102 Quản trị kinh doanh
60340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
60340121 Kinh doanh thương mại
603402 Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm
60340201 Tài chính - Ngân hàng
603403 Kế toán - Kiểm toán
60340301 Kế toán
603404 Quản trị - Quản lý
60340402 Chính sách công
60340403 Quản lý công 
60340404 Quản lý Nhân sự
60340405 Hệ thống thông tin quản lý 
60340406 Quản trị văn phòng
60340410 Quản lý kinh tế
60340412 Quản lý khoa học và công nghệ
60340414 Quản lý công nghiệp
60340416 Quản lý năng lượng
6038 Pháp luật
603801 Luật
60380101 Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
60380102 Luật hiến pháp và luật hành chính
60380103 Luật dân sự và tố tụng dân sự
60380104 Luật hình sự và tố tụng hình sự
60380105 Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm
60380107 Luật kinh tế
60380108 Luật quốc tế
6042 Khoa học sự sống
604201 Sinh học
60420102 Nhân chủng học
60420103 Động vật học
60420111 Thực vật học
60420114 Sinh học thực nghiệm
60420120 Sinh thái học
60420121 Di truyền học
604202 Sinh học ứng dụng
60420201 Công nghệ sinh học
6044 Khoa học tự nhiên
604401 Khoa học vật chất
60440101 Thiên văn học 
60440103 Vật lý lý thuyết và vật lý toán
60440104 Vật lý chất rắn
60440105 Vật lý vô tuyến và điện tử
60440106 Vật lý nguyên tử
60440109 Quang học
60440111 Vật lý địa cầu
60440113 Hoá vô cơ
60440114 Hoá hữu cơ
60440118 Hoá phân tích
60440119 Hoá lí thuyết và hoá lí
60440120 Hóa môi trường
60440122 Khoa học vật liệu
604402 Khoa học trái đất
60440201 Địa chất học
60440205 Khoáng vật học và địa hoá học
60440210 Địa vật lí
60440214 Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý
60440217 Địa lí tự nhiên
60440218 Địa mạo và cổ địa lý
60440220 Địa lí tài nguyên và môi trường
60440222 Khí tượng và khí hậu học
60440225 Thuỷ văn học
60440228 Hải dương học
604403 Khoa học môi trường
60440301 Khoa học môi trường
6046 Toán và thống kê
604601 Toán học
60460102 Toán giải tích
60460104 Đại số và lí thuyết số
60460105 Hình học và tôpô
60460106 Lí thuyết xác suất và thống kê toán học
60460110 Cơ sở toán học cho tin học
60460112 Toán ứng dụng 
60460113 Phương pháp toán sơ cấp
604602 Thống kê
60460201 Thống kê
6048 Máy tính và công nghệ thông tin
604801 Máy tính
60480101 Khoa học máy tính
60480103 Kỹ thuật phần mềm
60480104 Hệ thống thông tin
604802 Công nghệ thông tin
60480201 Công nghệ thông tin
6051 Công nghệ kỹ thuật
605106 Quản lý công nghiệp
6052 Kỹ thuật
605201 Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật
60520101 Cơ kỹ thuật
60520103 Kỹ thuật cơ khí
60520114 Kỹ thuật cơ điện tử
60520115 Kỹ thuật nhiệt
60520116 Kỹ thuật cơ khí động lực
60520117 Kỹ thuật công nghiệp
605202 Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
60520202 Kỹ thuật điện
60520203 Kỹ thuật điện tử
60520204 Kỹ thuật rađa - dẫn đường
60520208 Kỹ thuật viễn thông
60520209 Kỹ thuật mật mã 
60520212 Kỹ thuật y sinh
60520214 Kỹ thuật máy tính
60520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
605203 Kỹ thuật hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường
60520901 Kỹ thuật hoá học
60520309 Kỹ thuật vật liệu
60520320 Kỹ thuật môi trường
605204 Vật lý kỹ thuật
60520401 Vật lý kỹ thuật
60520402 Kỹ thuật hạt nhân 
605205 Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa
60520501 Kỹ thuật địa chất
60520502 Kỹ thuật địa vật lý
60520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ
605206 Kỹ thuật mỏ
60520602 Kỹ thuật thăm dò và khảo sát
60520603 Khai thác mỏ 
60520604 Kỹ thuật dầu khí 
60520607 Kỹ thuật tuyển khoáng
6054 Sản xuất và chế biến
605401 Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
60540101 Công nghệ thực phẩm
60540104 Công nghệ sau thu hoạch 
60540105 Công nghệ chế biến thuỷ sản
605402 Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da
60540203 Công nghệ vật liệu dệt, may
60540205 Công nghệ dệt, may 
605403 Sản xuất, chế biến khác
60540301 Công nghệ chế biến lâm sản
6058 Kiến trúc và xây dựng
605801 Kiến trúc và quy hoạch
60580103 Kiến trúc 
60580105 Quy hoạch vùng và đô thị
60580106 Quản lý đô thị và công trình
605802 Xây dựng
60580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ 
60580204 Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm
60580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
60580206 Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt
60580208 Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
60580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
60580212 Kỹ thuật tài nguyên nước
605803 Quản lý xây dựng
60580302 Quản lý xây dựng
6062 Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
606201 Nông nghiệp
60620103 Khoa học đất
60620105 Chăn nuôi 
60620110 Khoa học cây trồng
60620111 Di truyền và chọn giống cây trồng
60620112 Bảo vệ thực vật  
60620115 Kinh tế nông nghiệp
60620116 Phát triển nông thôn
60620118 Hệ thống nông nghiệp
606202 Lâm nghiệp
60620201 Lâm học
60620211 Quản lý tài nguyên rừng
606203 Thuỷ sản
60620301 Nuôi trồng thuỷ sản 
60620302 Bệnh lý học và chữa bệnh thủy sản
62620304 Kỹ thuật khai thác thuỷ sản
60620305 Quản lý nguồn lợi thủy sản  
6064 Thú y
606401 Thú y
60640101 Thú y
6072 Sức khoẻ
607201 Y học
60720102 Y học hình thái
60720106 Y học chức năng
60720115 Vi sinh y học
60720116 Ký sinh trùng và côn trùng y học
60720117 Dịch tễ học
60720120 Dược lý và độc chất
60720121 Gây mê hồi sức
60720122 Hồi sức cấp cứu và chống độc
60720123 Ngoại khoa
60720131 Sản phụ khoa
60720135 Nhi khoa
60720140 Nội khoa
60720147 Thần kinh và tâm thần
60720149 Ung thư
60720150 Lao 
60720151 Huyết học và truyền máu
60720152 Da liễu
60720153 Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới
60720155 Tai - Mũi - Họng
60720157 Nhãn khoa 
60720163 Y học dự phòng
607202 Y học cổ truyền
60720201 Y học cổ truyền
607203 Dịch vụ y tế
60720301 Y tế công cộng
60720303 Dinh dưỡng
6072007 Lý sinh y học 
60720311 Kỹ thuật hình ảnh y học
60720333 Vật lý trị liệu
607204 Dược học
60720402 Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc 
60720405 Dược lý và dược lâm sàng
60720406 Dược học cổ truyền
60720408 Hóa sinh dược 
60720410 Kiểm nghiệm thuốc và độc chất
60720412 Tổ chức quản lý dược
607205 Điều dưỡng, hộ sinh
60720501 Điều dưỡng
607206 Răng - Hàm - Mặt
60720601 Răng - Hàm - Mặt 
607207 Quản lý bệnh viện
60720701 Quản lý bệnh viện
6084 Dịch vụ vận tải
608401 Khai thác vận tải
60840103 Tổ chức và quản lý vận tải 
60840106 Khoa học hàng hải 
6085 Môi trường và bảo vệ môi trường
608501 Kiểm soát và bảo vệ môi trường
60850101 Quản lý tài nguyên và môi trường
60850103 Quản lý đất đai
60850104 Quản lý biển đảo và đới bờ
6086 An ninh - Quốc phòng
608601 An ninh và trật tự xã hội
60860101 Điều tra trinh sát
60860108 Kỹ thuật hình sự
60860109 Quản lý nhà nước về an ninh trật tự
60860111 Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân
60860113 Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
60860117 Tình báo an ninh
608602 Quân sự
60860201 Nghệ thuật quân sự
60860203 Chiến lược quốc phòng
60860206 Biên phòng
60860209 Quản lý biên giới và cửa khẩu 
60860214 Chỉ huy, quản lý kỹ thuật 
60860220 Tình báo quân sự
60860221 Trinh sát quân sự 
60860226 Hậu cần quân sự
6090 Khác
60900101 Công tác xã hội
60900103 Bảo hộ lao động
BÌNH LUẬN
LIÊN HỆ
CÙNG ĐỀ MỤC
Viết Lời Bình về phân mục loại tài liệu luận văn thạc sĩ
Mã bảo vệ*:
   
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

phân mục loại tài liệu luận văn thạc sĩ

phân mục loại tài liệu luận văn thạc sĩ