Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1141
Hôm nay139287
Hôm qua 190197
Trong tháng 2455272
Tháng trước4088573
Số lượt truy cập: 157614452
MỤC LIÊN QUAN

Từ ngày: Đến ngày:
Chia sẻ phân mục loại tài liệu luận án tiến sĩ

phân mục loại tài liệu luận án tiến sĩ


View:1001 Ngày: Người up:

Dựa trên phân mục và mã số sắp xếp ngành nghề đào tạo của nhà nước về các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Phía AMBN phân loại các đề mục trong phần tài liệu tương ứng dựa trên cơ sơ này như sau


PHÂN ĐỀ MỤC LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Mã số 62 - Tên gọi TIẾN SĨ
6214 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
621401 Khoa học giáo dục
62140101 Giáo dục học
62140102 Lý luận và lịch sử giáo dục
62140103 Giáo dục thể chất
62140104 Huấn luyện thể thao
62140110 Lý luận và phương pháp dạy học
62140111 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (cụ thể) 
62140114 Quản lý giáo dục
6221 Nghệ thuật
622101 Mỹ thuật
62210101 Lý luận và lịch sử mỹ thuật
   
622102 Nghệ thuật trình diễn
62210201 Âm nhạc học
   
62210221 Lý luận và lịch sử sân khấu
   
62210231 Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh - truyền hình
   
622104 Mỹ thuật ứng dụng
   
6222 Nhân văn
622201 Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam
62220102 Ngôn ngữ Việt Nam
62220104 Hán Nôm
62220109 Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam
62220113 Việt Nam học
62220120 Lý luận văn học
62220121 Văn học Việt Nam
62220125 Văn học dân gian
622202 Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài
62220201 Ngôn ngữ Anh
62220202 Ngôn ngữ Nga
62220203 Ngôn ngữ Pháp
62220204 Ngôn ngữ Trung Quốc
62220240 Ngôn ngữ học 
62220241 Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu
62220245 Văn học nước ngoài
622203 Nhân văn khác
62220301 Triết học
62220302 Chủ nghĩa Duy vật biện chứng và Duy vật lịch sử
62220304 Logic học
62220306 Đạo đức học
62220307 Mỹ học
62220308 Chủ nghĩa xã hội khoa học
62220309 Tôn giáo học
62220311 Lịch sử thế giới 
62220312 Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc
62220313 Lịch sử Việt Nam  
62220315 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
62220316 Lịch sử sử học và sử liệu học
62220317 Khảo cổ học
6231 Khoa học xã hội và hành vi
623101 Kinh tế học
62310101 Kinh tế học
62310102 Kinh tế chính trị
62310104 Kinh tế đầu tư
62310105 Kinh tế phát triển
62310106 Kinh tế quốc tế
623102 Khoa học chính trị
62310201 Chính trị học
62310203 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
62310204 Hồ Chí Minh học
62310206 Quan hệ quốc tế
623103 Xã hội học và Nhân học
62310301 Xã hội học
62310302 Nhân học
62310310 Dân tộc học
623104 Tâm lý học
62310401 Tâm lý học
623105 Địa lý học
62310501 Địa lý học 
62310502 Bản đồ học
623106 Khu vực học và văn hoá học
   
62310602 Trung Quốc học
62310603 Nhật Bản học
62310608 Đông phương học
62310610 Đông Nam Á học
62310640 Văn hoá học
62310642 Quản lý văn hoá
   
6232 Báo chí và thông tin
623201 Báo chí và truyền thông
62320101 Báo chí học
   
   
623202 Thông tin - Thư viện
62320203 Khoa học Thông tin - thư viện
623203 Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng
62320301 Lưu trữ học
62320302 Bảo tàng học
   
   
6234 Kinh doanh và quản lý
623401 Kinh doanh
62340102 Quản trị kinh doanh
   
62340121 Kinh doanh thương mại
623402 Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm
62340201 Tài chính - Ngân hàng
623403 Kế toán - Kiểm toán
62340301 Kế toán
623404 Quản trị - Quản lý
62340402 Chính sách công
62340403 Quản lý công 
62340404 Quản trị nhân lực
62340405 Hệ thống thông tin quản lý 
   
62340410 Quản lý kinh tế
   
   
   
6238 Pháp luật
623801 Luật
62380101 Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
62380102 Luật hiến pháp và luật hành chính
62380103 Luật dân sự và tố tụng dân sự
62380104 Luật hình sự và tố tụng hình sự
62380105 Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm
62380107 Luật kinh tế
62380108 Luật quốc tế
6242 Khoa học sự sống
624201 Sinh học
62420102 Nhân chủng học 
62420103 Động vật học 
62420104 Sinh lý học người và động vật  
62420105 Ký sinh trùng học
62420106 Côn trùng học
62420107 Vi sinh vật  học
62420108 Thuỷ sinh vật học
62420111 Thực vật học
62420112 Sinh lý học thực vật
   
62420115 Lý sinh học
62420116 Hoá sinh học 
62420117 Mô - phôi và tế bào học
62420120 Sinh thái học
62420121 Di truyền học
624202 Sinh học ứng dụng
62420201 Công nghệ sinh học
6244 Khoa học tự nhiên
624401 Khoa học vật chất
62440101 Thiên văn học 
62440103 Vật lý lý thuyết và vật lý toán
62440104 Vật lý chất rắn
62440105 Vật lý vô tuyến và điện tử
62440106 Vật lý nguyên tử
62440109 Quang học
62440111 Vật lý địa cầu
62440113 Hoá vô cơ
62440114 Hoá hữu cơ
62440115 Hóa dầu
62440117 Hoá học các hợp chất thiên nhiên
62440118 Hoá phân tích
62440119 Hoá lí thuyết và hoá lí
62440120 Hóa môi trường
   
62440123 Vật liệu điện tử
62440125 Vật liệu cao phân tử và tổ hợp
62440129  Kim loại học
624402 Khoa học trái đất
62440201 Địa chất học
62440205 Khoáng vật học và địa hoá học
62440210 Địa vật lí
62440214 Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý
62440217 Địa lí tự nhiên
62440218 Địa mạo và cổ địa lý
62440219 Địa lí tài nguyên và môi trường
62440221 Khí tượng và khí hậu học
62440224 Thuỷ văn học
62440227 Hải dương học
624403 Khoa học môi trường
62440301 Khoa học môi trường
62440303 Môi trường đất và nước
62440304 Môi trường không khí
6246 Toán và thống kê
624601 Toán học
62460102 Toán giải tích
62460103 Phương trình vi phân và tích phân
62460104 Đại số và lí thuyết số
62460105 Hình học và tôpô
62460106 Lí thuyết xác suất và thống kê toán học
62460110 Cơ sở toán học cho tin học
62460112 Toán ứng dụng 
   
624602 Thống kê
62460201 Thống kê
6248 Máy tính và công nghệ thông tin
624801 Máy tính
62480101 Khoa học máy tính
62480103 Kỹ thuật phần mềm
62480104 Hệ thống thông tin
624802 Công nghệ thông tin
   
   
   
6252 Kỹ thuật
625201 Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật
62520101 Cơ kỹ thuật
62520103 Kỹ thuật cơ khí
   
62520115 Kỹ thuật nhiệt
62520116 Kỹ thuật cơ khí động lực
   
625202 Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
62520202 Kỹ thuật điện
62520203 Kỹ thuật điện tử
62520204 Kỹ thuật rađa - dẫn đường
62520208 Kỹ thuật viễn thông
   
   
62520214 Kỹ thuật máy tính
62520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
625203 Kỹ thuật hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường
62520301 Kỹ thuật hoá học
62520309 Kỹ thuật vật liệu
62520320 Kỹ thuật môi trường
625204 Vật lý kỹ thuật
62520401 Vật lý kỹ thuật
62520502 Kỹ thuật hạt nhân  
625205 Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa
62520501 Kỹ thuật địa chất
62520502 Kỹ thuật địa vật lý
62520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ
625206 Kỹ thuật mỏ
62520602 Kỹ thuật thăm dò và khảo sát
62520603 Khai thác mỏ 
62520604 Kỹ thuật dầu khí 
62520607 Kỹ thuật tuyển khoáng
6254 Sản xuất và chế biến
625401 Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
62540101 Công nghệ thực phẩm
62540104 Công nghệ sau thu hoạch 
62540105 Công nghệ chế biến thuỷ sản
625402 Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da
62540203 Công nghệ vật liệu dệt, may
62540205 Công nghệ dệt, may 
625403 Sản xuất, chế biến khác
62540301 Kỹ thuật chế biến lâm sản
6258 Kiến trúc và xây dựng
625801 Kiến trúc và quy hoạch
62580102 Kiến trúc
62580105 Quy hoạch vùng và đô thị
62580106 Quản lý đô thị và công trình
625802 Xây dựng
62580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ 
62580204 Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm
62580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
62580206 Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt
62580208 Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
62580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
62580212 Kỹ thuật tài nguyên nước
625803 Quản lý xây dựng
62580302 Quản lý xây dựng
6262 Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
626201 Nông nghiệp
62620103 Khoa học đất
62620105 Chăn nuôi
62620107 Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi
62620108 Di truyền và chọn giống vật nuôi
62620110 Khoa học cây trồng
62620111 Di truyền và chọn giống cây trồng
62620112 Bảo vệ thực vật 
62620115 Kinh tế nông nghiệp
   
   
626202 Lâm nghiệp
   
62620205 Lâm sinh
62620207 Di truyền và chọn giống cây lâm nghiệp 
62620208 Điều tra và quy hoạch rừng
62620211 Quản lý tài nguyên rừng
626203 Thuỷ sản
62620301 Nuôi trồng thuỷ sản
62620302 Bệnh lý học và chữa bệnh thủy sản 
62620304 Kỹ thuật khai thác thuỷ sản
62620305 Quản lý nguồn lợi thủy sản  
6264 Thú y
626401 Thú y
62640101 Thú y 
62640102 Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi
62640104 Ký sinh trùng và vi sinh vật học thú y 
62640106 Sinh sản và bệnh sinh sản gia súc 
62640108 Dịch tễ học thú y 
6272 Sức khoẻ
627201 Y học
   
62720103 Mô phôi thai học
62720104 Giải phẫu người
62720105 Giải phẫu bệnh và pháp y
   
62720107 Sinh lý học
62720108 Sinh lý bệnh
62720109 Dị ứng và miễn dịch
62720111 Y sinh học di truyền
62720112 Hóa sinh y học
62720115 Vi sinh y học                   
62720116 Ký sinh trùng và côn trùng y học
62720117 Dịch tễ học
62720120 Dược lý và độc chất
62720121 Gây mê hồi sức
62720122 Hồi sức cấp cứu và chống độc
   
62720124 Ngoại lồng ngực
62720125 Ngoại tiêu hóa
62720126 Ngoại thận và tiết niệu
62720127 Ngoại thần kinh - sọ não
62720128 Ngoại bỏng
62720129 Chấn thương chỉnh hình và tạo hình
62720131 Sản phụ khoa
62720135 Nhi khoa
   
62720141 Nội tim mạch
62720142 Nội xương khớp
62720143 Nội tiêu hóa
62720144 Nội hô hấp
62720145 Nội tiết
62720146 Nội thận - tiết niệu
62720147 Thần kinh
62720148 Tâm thần
62720149 Ung thư
62720150 Lao 
62720151 Huyết học và truyền máu
62720152 Da liễu
62720153 Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới
62720155 Tai - Mũi - Họng
62720157 Nhãn khoa
   
62720164 Vệ sinh xã hội học và tổ chức y tế
627202 Y học cổ truyền
62720201 Y học cổ truyền
627203 Dịch vụ y tế
62720301 Y tế công cộng
62720303 Dinh dưỡng
   
62720310 Y học hạt nhân
62720311 Kỹ thuật hình ảnh y học
62720333 Vật lý trị liệu
627204 Dược học
62720402 Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc 
62720403 Hóa dược  
62720405 Dược lý và dược lâm sàng
62720406 Dược học cổ truyền
62720408 Hóa sinh dược 
62720410 Kiểm nghiệm thuốc và độc chất
62720412 Tổ chức quản lý dược
   
   
627206 Răng - Hàm - Mặt
62720601 Răng - Hàm - Mặt 
   
   
6284 Dịch vụ vận tải
628401 Khai thác vận tải
62840103 Tổ chức và quản lý vận tải 
62840106 Khoa học hàng hải
6285 Môi trường và bảo vệ môi trường
628501 Kiểm soát và bảo vệ môi trường
62850101 Quản lý tài nguyên và môi trường
62850103 Quản lý đất đai 
   
6286 An ninh - Quốc phòng
628601 An ninh và trật tự xã hội
62860101 Điều tra trinh sát
62860108 Kỹ thuật hình sự
62860109 Quản lý nhà nước về an ninh trật tự
62860111 Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân
62860113 Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
62860117 Tình báo an ninh
628602 Quân sự
62860201 Lịch sử nghệ thuật quân sự
62860202 Chiến lược quân sự
62860203 Chiến lược quốc phòng
62860204 Nghệ thuật chiến dịch
62860205 Chiến thuật
62860206 Biên phòng
62860209 Quản lý biên giới và cửa khẩu
60860214 Chỉ huy, quản lý kỹ thuật 
62860220 Tình báo quân sự
62860221 Trinh sát quân sự
62860226 Hậu cần quân sự
6290 Khác
BÌNH LUẬN
LIÊN HỆ
CÙNG ĐỀ MỤC
Viết Lời Bình về phân mục loại tài liệu luận án tiến sĩ
Mã bảo vệ*:
   
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

phân mục loại tài liệu luận án tiến sĩ

phân mục loại tài liệu luận án tiến sĩ