Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 24/01/2019

Ngày 24/1/2019 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 01/2019/TT-BNV quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.Ngày đăng: 24/01/2019

Ngày 24/1/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 05/2019/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do thủ tướng chính phủ ban hành. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 3 năm 2019.Ngày đăng: 24/01/2019

Ngày 24/1/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 3 năm 2019. Bãi bỏ điểm a khoản 1 Điều 47 Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ.Ngày đăng: 23/01/2019

Ngày 23/1/2019 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 04/2019/TT-BGTVT quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2019 và thay thế Thông tư số 47/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao...Ngày đăng: 23/01/2019

Ngày 23/1/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số: 02/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp.Ngày đăng: 23/01/2019

Ngày 23/1/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 08/2019/NĐ-CP quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan việt nam ở nước ngoài. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 3 năm 2019. Các chế độ quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Bãi bỏ Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số chế...Ngày đăng: 23/01/2019

Ngày 23/1/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 07/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 68/2015/nđ-cp ngày 18 tháng 8 năm 2015 của chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 3 năm 2019; Bãi bỏ Khoản 3 Điều 5, Khoản 3 Điều 6, Khoản 4 Điều 9, điểm c Khoản 1 Điều 10, Khoản 3 Điều...Ngày đăng: 22/01/2019

Ngày 22/1/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 04/2019/QĐ-TTg về việc thành lập, quản lý và sử dụng quỹ phòng, chống tội phạm. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2019 và thay thế Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm. Quỹ phòng, chống...Ngày đăng: 22/01/2019

Ngày 22/1/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 3 năm 2019.Ngày đăng: 22/01/2019

Ngày 22/1/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2019. Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các đơn vị thuộc đối tượng phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định này phải hoàn thành các công việc cần thiết để...


Văn bản pháp luật|Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ|vietlaw.gov.vn vbpl.vn - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ,vietlaw.gov.vn vbpl.vn

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ,vietlaw.gov.vn vbpl.vn

Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 826
Hôm nay:6869
Hôm qua: 111882
Trong tháng 2806575
Tháng trước3057808
Số lượt truy cập: 123528117