Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 288
Hôm nay53653
Hôm qua 82862
Trong tháng 1801361
Tháng trước3560304
Số lượt truy cập: 141684415

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

chỉ thị số 15/CT-TTg về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019


Ngày 17/6/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số: 15/CT-TTg về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

nghị định số 53/2019/NĐ-CP quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê


Ngày 17/6/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 53/2019/NĐ-CP quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê.


By: AMBN

14/06/2019

luật số 44/2019/QH14 - phòng chống tác hại của rượu, bia


Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Sửa đổi, bổ sung quy định của một số luật khác: Luật số 35/2018/QH14; Thay thế một số cụm từ tại một số điều của Luật Thương mại số 36/2005/QH11; Luật số 05/2017/QH14


By: AMBN

14/06/2019

luật giáo dục số 43/2019/QH14


Học sinh, sinh viên sư phạm, người theo học khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm được tuyển sinh trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được áp dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 89 của Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 44/2009/QH12, Luật số 74/2014/QH13 và Luật số 97/2015/QH13. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa...


By: AMBN

14/06/2019

luật số 42/2019/QH14 - sửa đổi, bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm, luật sở hữu trí tuệ


Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 61/2010/QH12 và Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 36/2009/QH12. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14...


By: AMBN

14/06/2019

luật số 41/2019/QH14 - luật thi hành án hình sự


Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019. Đối với việc thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ mà bản án được tuyên theo quy định của Bộ luật Hình sự số 15/1999/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2009/QH12 thì vẫn áp dụng quy định của Luật Thi hành án hình sự số...


By: AMBN

14/06/2019

nghị quyết số 83/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, quốc hội khóa xiv


Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019.


By: AMBN

14/06/2019

nghị quyết số 84/2019/QH14 kỳ họp thứ 7 quốc hội khóa XIV


Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019.

thông tư số 09/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc


Ngày 14/6/2019 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 09/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của hội đồng chính phủ và quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của hội đồng bộ trưởng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8...

nghị định số 52/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật đặc xá


Ngày 14/6/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 52/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật đặc xá. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2019. Nghị định số 76/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá năm 2007 hết hiệu lực kể từ ngày Nghị Định này có hiệu lực thi hành


Văn bản pháp luật|Quyết định nghị định chính phủ|thông tư liên bộ


Trang    1   2   3   4   5       
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ