Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 130
Hôm nay87567
Hôm qua 154109
Trong tháng 3077134
Tháng trước4418414
Số lượt truy cập: 149775289

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

nghị định số 65/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 104/2017/nđ-cp của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều


Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Đê điều.


By: AMBN

17/07/2019

thông tư số 18/2019/TT-BYT hướng dẫn thực hành sản xuất tốt (gmp) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe


Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) Trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.


By: AMBN

17/07/2019

thông tư số 17/2019/TT-BYT hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm


Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019. Thông tư số 13/2013/TT-BYT ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Hướng dẫn giám sát bệnh truyền nhiễm hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.


By: AMBN

17/07/2019

thông tư số 11/2019/TT-BLĐTBXH quy định về xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo


Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định về xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 9 năm 2019.


By: AMBN

16/07/2019

nghị định số 64/2019/NĐ-CP sửa đổi điều 7 nghị định số 160/2013/nđ-cp ngày 12 tháng 11 năm 2013 của chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ


Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiểm được ưu tiên bảo vệ.


By: AMBN

12/07/2019

thông tư số 16/2019/TT-BYT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với vitamin a để bổ sung vào dầu thực vật


Ban hành kèm theo Thông tư này QCVN 3-7: 2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật, bao gồm: Retinol, retinyl acetat và retinyl palmitat. Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật.


By: AMBN

12/07/2019

thông tư số 42/2019/TT-BTC bãi bỏ TT số 128/2014/tt-btc hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế


Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư bãi bỏ Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế.


By: AMBN

12/07/2019

thông tư số 43/2019/TT-BTC hướng dẫn quy định tại khoản 4 điều 24 nghị định số 82/2018/nđ-cp về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế


Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế như sau:


By: AMBN

11/07/2019

thông tư số 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập


Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập. Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Cục trưởng Cục Quản lý Y, dược cổ truyền, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Giám đốc Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các...


By: AMBN

11/07/2019

thông tư số 41/2019/TT-BTC bãi bỏ TT liên tịch 22/2012/TTLT-BTC-BCA của bộ tài chính, bộ công an hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người


Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT-BTC-BCA ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người.


Văn bản pháp luật|Quyết định nghị định chính phủ|thông tư liên bộ


Trang    1   2   3   4   5       
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ