Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 847
Hôm nay107046
Hôm qua: 110524
Trong tháng 2621225
Tháng trước3948394
Số lượt truy cập: 127291162

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

01/02/2019

Ngày 1/2/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 12/2019/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do chính phủ ban hành. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 3 năm 2019.


31/01/2019

Ngày 31/1/2019 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 06/2019/TT-BGTVT quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo chất lượng thực hiện và chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2019.


30/01/2019

Ngày 30/1/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 08/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2019.


30/01/2019

Ngày 30/1/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số: 03/CT-TTg về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 582/NQ-UBTVQH14 ngày 05 tháng 10 năm 2018 về một số nhiệm vụ giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài.


30/01/2019

Ngày 30/1/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 11/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ văn hóa, thể thao và du lịch. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 3 năm 2019.


30/01/2019

Ngày 30/1/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 10/2019/NĐ-CP về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 3 năm 2019. Nghị định này thay thế Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối...


29/01/2019

Ngày 29/1/2019 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 13/2019/TT-BQP quy định, hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định và chế độ báo cáo tài sản cố định là tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý tại các đơn vị thuộc bộ quốc phòng và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh...


28/01/2019

Ngày 28/1/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 07/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của bộ trưởng bộ tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 01...


28/01/2019

Ngày 28/1/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 06/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 3 năm 2019. Trong quá trình...


25/01/2019

Ngày 25/1/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 05/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô.


Văn bản pháp luật|Quyết định nghị định chính phủ|thông tư liên bộ


Trang          6   7   8   9   10       
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN


Tìm VB Luật Bài thi Hỏi đáp Tài liệu Tin tức

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ