Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 18/01/2019

Ngày 18/1/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 04/2019/TT-BTC bãi bỏ một số thông tư của bộ trưởng bộ tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 năm 2019.Ngày đăng: 18/01/2019

Ngày 18/1/2019 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 08/2019/TT-BQP quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án đầu tư phòng thí nghiệm trong bộ quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2019; Thay thế Quyết định số 612/QĐ-BQP ngày 26 tháng 4 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu các dự án đầu tư...Ngày đăng: 16/01/2019

Ngày 16/1/2019 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 06/NQ-CP về việc miễn hoàn trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho phần diện tích đã thuê của tập đoàn Samsung tại khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên.Ngày đăng: 15/01/2019

Ngày 15/1/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 03/2019/TT-BTC quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 3 năm 2019. Mức chi quy định tại Điều 4 Thông tư này hết hiệu lực thi hành khi văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy định về chế độ tiền lương...Ngày đăng: 15/01/2019

Ngày 15/1/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 03/2019/QĐ-TTg ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu dự án 2 (chương trình 135) thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2019.Ngày đăng: 11/01/2019

Ngày 11/1/2019 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 02/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của cảng vụ hàng hải Đà Nẵng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2019. Bãi bỏ Thông tư số 25/2015/TT-BGTVT ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc...Ngày đăng: 11/01/2019

Ngày 11/1/2019 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 01/2019/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2019 và thay thế Thông tư số 17/2013/TT-BGTVT ngày 5 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa.Ngày đăng: 11/01/2019

Ngày 11/1/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 02 năm 2019. Bãi bỏ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty...Ngày đăng: 10/01/2019

Ngày 10/1/2019 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 03/2019/TT-BQP quy định công tác quản lý báo chí trong bộ quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 02 năm 2019 và thay thế Thông tư số 164/2014/TT-BQP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế quản lý báo chí trong Quân đội nhân dân Việt Nam.Ngày đăng: 08/01/2019

Ngày 8/1/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 02/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam. Bãi bỏ khoản 3 Điều 13 Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg.


Văn bản pháp luật|Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ|vietlaw.gov.vn vbpl.vn - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang          6   7   8   9   10       
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ,vietlaw.gov.vn vbpl.vn

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ,vietlaw.gov.vn vbpl.vn

Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 830
Hôm nay:10401
Hôm qua: 111882
Trong tháng 2810107
Tháng trước3057808
Số lượt truy cập: 123531649