Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Từ ngày: Đến ngày:
Chia sẻ share nghị quyết số 31/NQ-CP về việc hoàn chỉnh dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý về ngoại thương lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
Post to MySpace! MySpace

nghị quyết số 31/NQ-CP về việc hoàn chỉnh dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý về ngoại thương

Lượt xem: 223 Tin đăng ngày: 03/05/2018 Bởi:

Ngày 3/5/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 31/NQ-CP về việc hoàn chỉnh dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý về ngoại thương.

CHÍNH PHỦ

-------

Số: 31/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2018

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HOÀN CHỈNH DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ VỀ NGOẠI THƯƠNG

 

CHÍNH PHỦ

 

- Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

- Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP  ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

 

Trên cơ sở ý kiến Thành viên Chính phủ tại Phiếu ghi ý kiến phát hành kèm theo Công văn số 3394/VPCP-KTTH ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý ngoại thương việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và bổ sung quy định chuyển tiếp liên quan cho phù hợp, không để gián đoạn, khoảng trống pháp luật gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định.

 

2. Trên cơ sở Nghị định được ban hành, giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, cơ quan liên quan khẩn trương soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. /.

 

Nơi nhận:

- TTgCP, các PTTg;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg; Các Vụ,

Cục trực thuộc, TGĐ Cổng TTĐT CP;

- Lưu: Văn thư, KTTH (2b). TLK32

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

 

Nguyễn Xuân Phúc


 

 

 

keywords:nghi quyet so 31 nqcp ve viec hoan chinh du thao nghi dinh quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua luat quan ly ve ngoai thuong

Các bài đã đăng
 • Bình luận
  Liên hệ
  Tìm kiếm
  Tương tự
  Viết bình luận
  Họ tên*:
  Email*:
  Nội dung*:
  Mã bảo vệ*:
     
  Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

  nghị quyết số 31/NQ-CP về việc hoàn chỉnh dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý về ngoại thương

  nghị quyết số 31/NQ-CP về việc hoàn chỉnh dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý về ngoại thương

  Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 724
  Hôm nay:71895
  Hôm qua: 108648
  Trong tháng 1856873
  Tháng trước3948394
  Số lượt truy cập: 126526809