Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Từ ngày : Đến ngày :
Chia sẻ share thông tư số 10/2018/TT-BNV quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
Post to MySpace! MySpace

thông tư số 10/2018/TT-BNV quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Lượt xem: 27 Tin đăng ngày: 13/09/2018 Bởi:

Ngày 13/09/2018, Bộ Nội Vụ ra thông tư số 10/2018/TT-BNV quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2018/TT-BNV

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2018

 

 

[-] Mục Lục

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MÃ SỐ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 

- Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

 

- Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP  ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

 

- Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP  ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

 

Điều 1. Mã số chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp

 

1. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp (hạng I) - Mã số: V. 09.02.01;

 

2. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II) - Mã số: V. 09.02.02;

 

3. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III) - Mã số: V. 09.02.03;

 

4. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành (hạng III) - Mã số: V. 09.02.04.

 

Điều 2. Mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên giáo dục nghề nghiệp

 

1. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng I - Mã số: V. 09.02.05;

 

2. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng II - Mã số: V. 09.02.06;

 

3. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III - Mã số: V. 09.02.07;

 

4. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III - Mã số: V. 09.02.08;

 

5. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV - Mã số: V. 09.02.09.

 

Điều 3. Hiệu lực thi hành

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

 

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ để xem xét, giải quyết. /.

 

 


Nơi nhận:
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương các đoàn thể;
- Công báo; Website
Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (
Bộ Tư pháp);
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các Cục, Vụ, tổ chức thuộc Bộ;
- Trang thông tin điện tử của
Bộ Nội vụ
;
- Lưu: VT, CCVC.

BỘ TRƯỞNG
Lê Vĩnh Tân

 

 

 

[-] Mục Lục

Điều 1. Mã số chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Điều 2. Mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên giáo dục nghề nghiệp

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

 

Các bài đã đăng
 • Bình luận
  Liên hệ
  Tìm kiếm
  Tương tự
  Viết bình luận
  Họ tên*:
  Email*:
  Nội dung*:
  Mã bảo vệ*:
     
  Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

  thông tư số 10/2018/TT-BNV quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

  thông tư số 10/2018/TT-BNV quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

  Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 342
  Hôm nay:316
  Hôm qua: 103266
  Trong tháng 3323086
  Tháng trước3057808
  Số lượt truy cập: 124044628