Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1084
Hôm nay53957
Hôm qua 134350
Trong tháng 2594195
Tháng trước3659953
Số lượt truy cập: 138916945

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

By: AMBN

29/06/2001

luật di sản văn hóa


Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu về văn hóa ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà...


By: AMBN

29/06/2001

luật hải quan - số 29/2001/QH10


Luật số 29/2001/QH10 này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001 Để góp phần bảo đảm thực hiện chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ; hợp tác và giao lưu quốc tế; bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của...


By: AMBN

29/06/2001

luật phòng cháy chữa cháy - số 27/2001/QH10


Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001, có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2001. Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ.


By: AMBN

27/06/2001

nghị quyết s26/2 ĐHĐ LHQ - tuyên bố cam kết về hiv/aids - khủng hoảng toàn cầu – hành động toàn cầu


Ngày 27/06/2001 Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua theo Nghị quyết S-26/2 Tuyên bố cam kết về hiv/aids - khủng hoảng toàn cầu – hành động toàn cầu, với lưu ý với sự quan ngại sâu sắc rằng đến cuối năm 2000, có 36,1 triệu người trên toàn thế giới đang sống chung với HIV/AIDS, trong đó 90% ở các nước đang phát triển và 75% ở tiểu vùng Sahara của châu Phi..


By: AMBN

16/05/2001

quyết định số 597/QĐ-TTg về việc đầu tư dự án xây dựng giai đoạn 1 đoạn mai dịch - pháp vân thuộc đường vành đai iii - thành phố hà nội


Giao Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải lập phương án giải phóng mặt bằng và tái định cư, đáp ứng kịp thời tiến độ thi công. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội cần thành lập Ban giải phóng mặt bằng của Dự án này, có đủ thẩm quyền và năng lực để triển khai có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư của dự án.


By: AMBN

22/04/2001

nghị quyết số 24-NQ/TW 9 về công tác dân tộc


Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX tại Hội nghị lần thứ bảy về công tác dân tộc. Việt Nam là một quốc gia thống nhất gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống, kề vai sát cánh với nhau trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Các dân tộc thiểu số nước ta cư trú xen kẽ trên địa bàn rộng lớn, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị.


By: AMBN

17/11/2000

nghị định số 68/2000/NĐ-CP của chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp


Ngày 17 tháng 11 năm 2000 chính phủ ra nghị định số 68/2000/ NĐ-CP Về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.


By: AMBN

15/11/2000

nghị định thư về việc ngăn ngừa, phòng chống và trừng trị việc buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, bổ sung công ước về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia của liên hợp quốc


Ngày 15/11/2000 Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết 55/25 - Nghị định thư về việc ngăn ngừa, phòng chống và trừng trị việc buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, bổ sung công ước về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia của liên hợp quốc


By: AMBN

15/11/2000

nghị định thư về chống đưa người di cư trái phép bằng đường bộ, đường biển và đường không, bổ sung công ước của liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia - nghị quyết số 55/25 ĐHĐ LHQ


Nghị quyết số 55/25 ngày 15/11/2000 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc trong đó có nghị định thư về chống đưa người di cư trái phép bằng đường bộ, đường biển và đường không, bổ sung công ước của liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Điều này dựa trên Nghị quyết số 53/111 của Đại Hội đồng ngày 9/12/1998, trong đó Đại Hội đồng quyết định thành...


By: AMBN

08/09/2000

tuyên bố thiên niên kỷ của liên hợp quốc - nghị quyết 55/2/2000 ĐHĐ LHQ


Chúng ta, những người đứng đầu các nhà nước và chính phủ, họp tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Nữu-ước từ ngày 6 đến 9/9/2000, vào buổi bình minh của thiên niên kỷ mới, để tái khẳng định niềm tin của chúng ta với Liên Hợp Quốc và với Hiến chương của tổ chức như là những nền tảng không thể thiếu cho một thế giới hoà bình, thịnh v­îng và công bằng hơn


Văn bản pháp luật|Quyết định nghị định chính phủ|thông tư liên bộ


Trang          801   802   803   804   805       
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ