Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 895
Hôm nay110737
Hôm qua: 110524
Trong tháng 2624916
Tháng trước3948394
Số lượt truy cập: 127294853

Từ ngày: Đến ngày:
Chia sẻ nghị quyết số 21/NQ-CP về việc phê duyệt hiệp định giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hòa dân chủ liên bang ê-ti-ô-pi-a

nghị quyết số 21/NQ-CP về việc phê duyệt hiệp định giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hòa dân chủ liên bang ê-ti-ô-pi-a

Views: 18

25/03/2019

Bởi: Thai Van

Ngày 25/3/2019 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 21/NQ-CP về việc phê duyệt hiệp định giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước cộng hòa dân chủ liên bang Ê-ti-ô-pi-a về việc miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ.

CHÍNH PHỦ

-------

Số: 21/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ LIÊN BANG Ê-TI-Ô-PI-A VỀ VIỆC MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO HOẶC HỘ CHIẾU CÔNG VỤ

 

CHÍNH PHỦ

 

- Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

- Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

- Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại Tờ trình số 655/TTr-BNG-LS-m ngày 25 tháng 02 năm 2019,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ Liên bang Ê-ti-ô-pi-a về việc miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ.

 

Điều 2. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục đối ngoại theo quy định và thông báo cho các cơ quan liên quan biết ngày Hiệp định có hiệu lực. /.

 

Nơi nhận:

- Các đồng chí thành viên Chính phủ;

- Các Bộ: NG, TP, CA, QP, GTVT;

- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, TH;

- Lưu: VT, QHQT (3) NL.

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

 

keywords:nghi quyet so 21 nqcp phe duyet hiep dinh giua chinh phu nuoc cong hoa xa hoi chu nghia viet nam va dan chu lien bang e-ti-o-pi-a ve viec mien thi thuc cho nguoi mang ho chieu ngoai giao hoac ho chieu cong vu

Các bài đã đăng
 • nghị quyết số 23/NQ-CP phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2019
 • nghị quyết số 20/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2019
 • nghị quyết số 18/NQ-CP về việc thông qua đề nghị xây dựng nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số
 • nghị quyết số 16/NQ-CP phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2019
 • nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025
 • nghị quyết số 12/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021
 • nghị quyết số 09/NQ-CP phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2019
 • nghị quyết số 06/NQ-CP về việc miễn hoàn trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho phần diện tích đã thuê của tập đoàn samsung tại khu công nghiệp yên bình, tỉnh thái nguyên
 • nghị quyết số 04/NQ-CP về việc phê duyệt nghị định thư thứ 2 về chỉ định các cửa khẩu biên giới thuộc hiệp định khung asean về tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh
 • nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
 • Bình luận
  Liên hệ
  Tìm kiếm
  Tương tự
  Viết bình luận
  Họ tên*:
  Email*:
  Nội dung*:
  Mã bảo vệ*:
     
  Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

  nghị quyết số 21/NQ-CP về việc phê duyệt hiệp định giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hòa dân chủ liên bang ê-ti-ô-pi-a

  nghị quyết số 21/NQ-CP về việc phê duyệt hiệp định giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hòa dân chủ liên bang ê-ti-ô-pi-a