Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1318
Hôm nay84452
Hôm qua 170133
Trong tháng 2783912
Tháng trước3322630
Số lượt truy cập: 130776479

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

By: AMBN

14/12/1956

luật chế độ báo chí - số 282-SL năm 1956


Luật chế độ báo chí - số 282-SL được thông qua ngày 14/12/1956, này nhằm đảm bảo quyền tự do ngôn luận của nhân dân trên báo chí và ngăn cấm những kẻ lợi dụng quyền ấy để làm phương hại đến công cuộc đấu tranh cho hoà bình, thống nhất, độc lập và dân chủ của nước nhà


By: AMBN

18/10/1956

thông tư số 1086/TTg về biện pháp pháp lí áp dụng trong việc trả lại tự do cho những người bị oan về tội phản động và phá hoại trong giảm tô, cải cách ruộng đất, chỉnh đốn tổ chức


Ngày 18/10/1956 Thủ tướng Chính Phủ đã ra thông tư số 1086/TTg về biện pháp pháp lý áp dụng trong việc trả lại tự do cho những người bị oan về tội phản động và phá hoại trong giảm tô, cải cách ruộng đất, chỉnh đốn tổ chức.


By: AMBN

10/06/1956

thông tư số 1001/TTg về việc tổ chức ngành cảnh sát nhân dân của thủ tướng


Ngày 10/08/1956 Thủ tướng chính phủ nước CHXHCN VN đã có thông tư 1001/Ttg về việc tổ chức ngành cảnh sát nhân dân. Việc cấp phát quần áo, trang bị vũ khí cho cảnh sát nhân dân theo điều 3 của nghị định sẽ thi hành theo nguyên tắc sau đây:


By: AMBN

30/04/1956

công ước bổ sung về xóa bỏ chế độ nô lệ, buôn bán nô lệ, các thể chế và tập tục khác tương tự chế độ nô lệ - Nghị quyết 608 ĐHĐ LHQ


Hội nghị các Đại diện toàn quyền do Hội đồng Kinh tế và Xã hội triệu tập theo Nghị quyết 608 (XXI) công ước bổ sung về xóa bỏ chế độ nô lệ, buôn bán nô lệ, các thể chế và tập tục khác tương tự chế độ nô lệ - Ngày 30/4/1956 và được làm tại Geneva ngày 7/9/1956. Có hiệu lực từ ngày 30/4/1975


By: AMBN

29/06/1955

thông tư số 556/TTG bổ sung số 442/TTG về trừng trị tội phạm


Ngày 29/06/1955 Chính phủ đã ra thông tư số năm 556/TTG nhằm chỉnh sửa Thông tư số 442/TTG về trừng trị tội phạm, thông tư nhằm chỉnh sửa điều 04 ở quy định trước đó


By: AMBN

31/01/1955

thông tư số 490/TTG của phó thủ tướng về bảo vệ cơ quan,tài liệu và cán bộ


Ngày 31/01/1955 Phó Thủ Tướng chính phủ ra thông tư số 490/TTg về bảo vệ cơ quan, Bảo vệ tài liệu, cán bộ. Các thủ trưởng có nhiệm vụ trực tiếp lãnh đạo việc chấn chỉnh công tác bảo vệ này. Trong hạn 1 tháng, kể từ ngày nhận thông tư này, các cơ quan phải làm xong mấy việc trên.


By: AMBN

28/09/1954

công ước về vị thế của người không quốc tịch - nghị quyết 526 HĐ KTXH LHQ


Ngày 28/09/1954 Hội nghị tổ chức của Hội Đồng Kinh Tế Xã Hội LHQ đã thực hiện nghị quyết số 526 của Đại Hội Đồng LHQ và chính thức thông qua công ước về vị t hế của người không có quốc tịch. Công ước này có hiệu lực từ ngày 06/06/1960.


By: AMBN

19/01/1954

thông tư số 442/TTG về trừng trị tội phạm


Ngày 19/01/1955 Thủ Tướng Chính Phủ đã ra thông tư số 442/TTG về trừng trị một số tội phạm. Thông tư được gửi trực tiếp đến bộ tư pháp, bộ công an và Uỷ ban nhân dân các liên khu và Hà Nội


By: AMBN

04/12/1953

luật cải cách ruộng đất năm 1953


Luật cải cách ruộng đất này do Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà thông qua trong khoá họp lần thứ III ngày 4 tháng 12 năm 1953


By: AMBN

23/10/1953

nghị định thư sửa đổi công ước về nô lệ 1926/1953 - nghị quyết số 794 ĐHĐ LHQ


Nghị Định Thư này được thông qua trong nghị quyết 794 của Đại Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc, nhằm sửa đổi công ước về Nô Lệ trước đó đã được ký kết, thông qua năm 1926. Các sửa đổi này được thông qua ngày 23/10/1953, nó bảo toàn hầu hết các điều khoản của Công ước trước đó năm 1926, chỉ thay đổi một số cụm từ mà thôi. Công ước/nghị định thư sửa đổi này có...


Văn bản pháp luật|Quyết định nghị định chính phủ|thông tư liên bộ


Trang          811   812   813  
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ