Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1276
Hôm nay104520
Hôm qua 128831
Trong tháng 3451982
Tháng trước2396687
Số lượt truy cập: 145731723

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

Nghị định số 87-CP quy định khung giá các loại đất


Ngày 17/08/1994 Chính Phủ ra nghị định số 87-CP quy định khung giá các loại đất. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Nghị định số 8-CP ngày 6 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ.

Nghị định số 88-CP về quản lý và sử dụng đất đô thị


Ngày 17/08/1994 Chính Phủ ra nghị định số 88-CP về quản lý và sử dụng đất đô thị. Nghị định này thay thế cho Nghị định số 47-CP ngày 15-3-1972 của Hội đồng Chính phủ và có hiệu lực thi hành từ ngày 15-10-1993. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Nghị định số 89-CP về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính


Ngày 17/08/1994 Chính Phủ ra nghị định số 89-CP về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Nghị định số 90-CP ban hành quy định về việc đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cộng cộng.


Ngày 17/08/1994 Chính Phủ ra nghị định số 90-CP ban hành quy định về việc đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cộng cộng. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nghị định số 91-CP ban hành điều lệ quản lý quy hoạch đô thị


Ngày 17/08/1994 Chính Phủ ra nghị định số 91-CP ban hành điều lệ quản lý quy hoạch đô thị Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây về quản lý quy hoạch đô thị trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Chỉ thị số 422- TTG về việc tăng cường bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ quản lý và công chức nhà nước


Ngày 15/08/1994 Thủ Tướng Chính Phủ ra chỉ thị số 422- TTG về việc tăng cường bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ quản lý và công chức nhà nước.

Quyết định số 423- TTG về việc thay đổi trưởng ban ban chỉ đạo trung ương đổi mới doanh nghiệp


Ngày 15/08/1994 Thủ Tướng Chính Phủ ra quyết định số 423- TTG về việc thay đổi trưởng ban ban chỉ đạo trung ương đổi mới doanh nghiệp.

Quyết định số 415-TTG về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thanh tra bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản


Ngày 10/08/1994 Thủ Tướng Chính Phủ ra quyết định số 415-TTG về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thanh tra bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. Quy chế này có hiệu lực từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ.

Quyết định số 411-TTG về việc thành lập trường đại học dân lập Thăng Long


Ngày 09/08/1994 Thủ Tướng Chính Phủ ra quyết định số 411-TTG về việc thành lập trường đại học dân lập Thăng Long.

Chỉ thị số 406-TTG về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo


Ngày 08/08/1994 Thủ Tướng Chính Phủ ra chỉ thị số 406-TTG về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo. Bộ trưởng, Thủ trưởng có quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức, theo dõi chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị này và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.


Văn bản pháp luật|Quyết định nghị định chính phủ|thông tư liên bộ


Trang          821   822   823   824   825       
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ