Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1191
Hôm nay66321
Hôm qua 153151
Trong tháng 2999075
Tháng trước4372452
Số lượt truy cập: 154069682

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

By: AMBN

30/09/1992

luật tổ chức chính phủ - số 1 L/CTN năm 1992


luật tổ chức chính phủ - số 1 L/CTN năm 1992, thay thế Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981; Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 30 tháng 9 năm 1992 và có hiệu lực từ 2/10/1992.


By: AMBN

14/06/1992

tuyên bố hội nghị riodejaneiro-môi trường và phát triển bền vững


Tuyên bố của hội nghị Liên Hợp Quốc về môi trường con người, thông qua tại Stockholm ngày 16 tháng 6 năm 1972 nhằm thiết lập một sự chung sức toàn cầu mới và hình dáng thông qua việc tạo dựng những cấp độ hợp tác giữa các quốc gia, những thành phần chính trong các xã hội và nhân dân. Hoạt động đề đạt những hiệp định quốc tế tôn trọng quyền lợi của mọi người và bảo vệ...


By: AMBN

05/06/1992

công ước đa dạng sinh học 1992


Các mục tiêu àm Công ước này theo đuổi theo đúng các điều khoản của nó là bảo toàn đa dạng sinh học, sử dụng lâu bền các bộ phận hợp thành của nó và phân phối công bằng hợp lý lợi ích có được nhờ việc khai thác và sử dụng nguồn gen bao gồm cả việc tiếp cận hợp lý nguồn gen và chuyển giao thích hợp công nghệ cần thiết có tính đến các quyền sở hữu tài nguyên, công nghệ,...


By: AMBN

05/06/1992

công ước về đa dạng sinh học


Công ước về Đa dạng sinh học (tiếng Anh:Convention on Biological Diversity; CBD) là một hiệp ước đa phương. Công ước có ba mục tiêu chính: bảo toàn đa dạng sinh học; sử dụng lâu bền các bộ phận hợp thành của nó; và phân phối công bằng và hợp lý các lợi ích phát sinh từ các nguồn tài nguyên di truyền. Công ước được đưa ra ký kết tại Hội nghị thượng đỉnh Trái đất tại Rio de Janeiro...


By: AMBN

18/04/1992

luật tổ chức quốc hội - số 66-LCT/HĐNN 1992


Luật số 66-LCT/HDNN được chính thức thông qua ngày 18/04/1992, trước đó đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 11, thông qua ngày 15 tháng 4 năm 1992.

hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam năm 1992


Hiến pháp Năm 1992, Hiến Pháp này quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước, thể chế hoá mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý.

Nghị định thư hội nghị đường sắt biên giới giữa bộ giao thông vận tải nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam và bộ đường sắt nước cộng hoà nhân dân Trung hoa


Nghị định thư hội nghị đường sắt biên giới giữa bộ giao thông vận tải nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam và bộ đường sắt nước cộng hoà nhân dân Trung hoa lần thứ 21 đã họp tại Hà nội từ ngày 29-1 đến ngày 02-2-1996.Nghị đinh thư được ký ngày 8-3-1992 tại Bắc Kinh và ban hành ngày 31/01/1996

Nghị định thư về việc sửa đổi hiệp định hợp tác kinh tế thương mại và kĩ thuật giữa Việt Nam - Thái Lan năm 1992


Nghị định thư giữa hai chính phủ cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam và chính phủ vương quốc Thái lan ngày 16 tháng 1 năm 1992 về việc sửa đổi hiệp định hợp tác kinh tế thương mại và kỹ thuật. Nghị định thư này được ký tại băng cốc ngày 11 tháng 1 năn 1978


By: AMBN

26/12/1991

luật số 63-LCT/HDNN8 năm 1991


Luật 63-LCT/HĐNN8 năm 1999 này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 26 tháng 12 năm 1991. Được hội đồng nhà nước chính thức thông qua và ban hành ngày 04/01/1992. Luật quy định về vấn đề liên quan đến Hàng Không Dân Dụng Việt Nam.

Nghị định thư tài chính giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và chính phủ nước cộng hoà Pháp về khuyến khích phát triển của Việt nam


Nghị định thư tài chính giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và chính phủ nước cộng hoà Pháp về khuyến khích phát triển của Việt nam. Nghị định này được ký tại Hà Nội vào ngày 2 tháng 11 năm 1991.


Văn bản pháp luật|Quyết định nghị định chính phủ|thông tư liên bộ


Trang          826   827   828   829   830       
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ