Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1320
Hôm nay123464
Hôm qua 185471
Trong tháng 3356933
Tháng trước3322630
Số lượt truy cập: 131349500
MỤC LIÊN QUAN

Từ ngày: Đến ngày:
Chia sẻ Nghị định thư của chính phủ Việt nam và chính phủ nhân dân Lào

Nghị định thư của chính phủ Việt nam và chính phủ nhân dân Lào


View:728 Ngày: Người up:

Nghị định thư của chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam và chính phủ nước cộng hoà dân chủ nhân dân Lào ban hàng ngày 18 tháng 7 năm 2001 về sửa đổi, bổ sung hiệp định vận tải đường bộ.


NGHỊ ĐỊNH THƯ

 

[-] Mục Lục

 

CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HIỆP ĐỊNH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

 

 

Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào, dưới đây được gọi là hai Bên ký kết.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 21 của Hiệp định Vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào ký ngày 24 tháng 2 năm 1996.

Đã cùng nhau thoả thuận sửa đổi, bổ sung như sau:

 

Điều 1.

 

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Hiệp định:

 

1. Việc vận chuyển hàng hoá và hành khách qua lại giữa hai nước phải được tiến hành qua các cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu chính đã được hai bên thống nhất. Các cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu chính sẽ được quy định chi tiết tại Nghị định thư thực hiện “Hiệp định Vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào”. Việc qua lại của người và phương tiện qua các cặp cửa khẩu phụ do hai tỉnh biên giới thoả thuận.

 

Việc vận chuyển này do các doanh nghiệp vận tải của hai nước được thành lập theo pháp luật của nước mình thực hiện bằng phương tiện vận tải đường bộ đã được đăng ký tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào.

 

2. Hai bên có quyền lợi và cơ hội ngang nhau trong vận chuyển hàng hoá và hành khách song phương giữa hai nước.

 

3. Những vấn đề liên quan đến vận tải đường bộ giữa hai nước như tổ chức và hình thức vận tải, tuyến đường vận chuyển, thủ tục giao nhận, xếp dỡ, kho bãi, đại lý vận tải, phí giao thông sẽ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của hai Bên ký kết thoả thuận.

 

Điều 2.

 

Nghị định thư này và Hiệp định Vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào được xem như một văn bản pháp lý điều chỉnh các hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hoá qua lại giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào.

 

Điều 3.

 

Nghị định thư này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký.

 

Hiệu lực của Nghị định thư được mặc nhiên kéo dài thêm một kỳ là 03 năm tiếp theo, nếu 06 tháng trước khi hết hiệu lực không một Bên ký kết nào thông báo bằng văn bản cho Bên ký kết kia ý định chấm dứt hiệu lực của Nghị định này.

 

 

[-] Mục Lục

 

Điều 1.

Điều 2.

Điều 3.

 

BÌNH LUẬN
LIÊN HỆ
CÙNG ĐỀ MỤC
Viết Lời Bình về Nghị định thư của chính phủ Việt nam và chính phủ nhân dân Lào
Mã bảo vệ*:
   
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

Nghị định thư của chính phủ Việt nam và chính phủ nhân dân Lào

Nghị định thư của chính phủ Việt nam và chính phủ nhân dân Lào