Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 131
Hôm nay89704
Hôm qua 122882
Trong tháng 2598053
Tháng trước4670230
Số lượt truy cập: 135260850

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

By: AMBN

06/10/1999

nghị định thư bổ sung của công ước về xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ năm 1999


Nghị định thư bổ sung - Công ước về xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ. Được thông qua bởi Nghị quyết A/54/4 của Đại Hội đồng ngày 06/10/1999 và để mở cho các Quốc gia ký kết vào ngày 10/12/1999, Ngày Nhân quyền, có hiệu lực ngày 22/12/2000


By: AMBN

15/09/1999

công ước về bưu chính thế giới năm 1999


Công ước này được kí kết ngày 15/09/1999 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi các văn kiện của đại hội kỳ tới có hiệu lực.

Nghị định thư bổ sung lần thứ 6 đối với hiến chương liên minh bưu chính thế giới


Quyết định của chủ tịch nước số 193/qđ/ctn ngày 5 tháng 12 năm 2000 về việc phê chuẩn các văn kiện tại đại hội lần thứ 22 của upu chủ tịch nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam nghị định thư bổ sung lần thứ 6 đối với hiến chương liên minh bưu chính thế giới họp đại hội tại Bắc kinh ngày 15 tháng 9 năm 1999.

Thể lệ chung của liên minh bưu chính thế giới năm 1999


Thể lệ chung của liên minh bưu chính thế giới.Thể lệ chung này được kí tại Bắc kinh, ngày 15 tháng 9 năm 1999, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng giêng năm 2001 và có hiệu lực cho tới ngày bắt đầu có hiệu lực của các văn kiện đại hội lần tới.


By: AMBN

17/06/1999

công ước số 182 về việc cấm và những hành động tức thời để loại bỏ những hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất


công ước số 182 về việc cấm và những hành động tức thời để loại bỏ những hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất. đây là văn bản xác thực của Công ước được Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế nhất trí thông qua trong khoá họp lần thứ tám mươi bảy được tổ chức tại Giơnevơ và tuyên bố bế mạc ngày 17 tháng 6 năm 1999.


By: AMBN

17/06/1999

công ước nghiêm cấm và hành động khẩn cấp - xoá bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất - số 182


Ngày 17/06/1999 hội nghị toàn thể Tổ chức Lao động quốc tế và thông qua: Công ước số 182 - Công ước Nghiêm cấm và hành động khẩn cấp - Xoá bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất. Mỗi Nước thành viên phê chuẩn Công ước này sẽ tiến hành những biện pháp khẩn cấp và hiệu quả để đảm bảo việc nghiêm cấm và xoá bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất.


By: AMBN

19/01/1999

hiệp ước về những cơ sở quan hệ nhà nước và hợp tác giữa việt nam và tát- gi- ki- xtan


Hiệp ước về những cơ sở quan hệ Nhà nước và hợp tác giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Tát- gi- ki- xtan bắt đầu có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9 năm 2000.Hiệp ước này đã được chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ký quyết định thông qua tại 56 QĐ/CTN


By: AMBN

09/12/1998

nghị quyết số 53/144 – ĐHĐ LHQ - tuyên bố về quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, các nhóm và các tổ chức trong xã hội trong việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người và những tự do cơ bản đã được thừa nhận rộng rãi


Ngày 09/12/1998 Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua theo Nghị quyết số 53/144 - Tuyên bố về quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, các nhóm và các tổ chức trong xã hội trong việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người và những tự do cơ bản đã được thừa nhận rộng rãi

Nghị định thư thứ hai sửa đổi hiệp ước thân thiện và hợp tác Đông nam á năm 1998


Nghị định thư thứ hai sửa đổi hiệp ước thân thiện và hợp tác Đông nam á ký kết tại Manila, ngày 25 tháng 7 năm 1998 và quyết định của chủ tịch nước số 21 qđ/ctn ngày 26 tháng 3 năm 1999 về việc phê chuẩn nghị định thư này.


By: AMBN

17/07/1998

quy chế rome về tòa án hình sự quốc tế năm 1998


Quy chế rome về tòa án hình sự quốc tế, được thông qua ngày 17/7/1998, tại Hội nghị ngoại giao về việc thiết lập Tòa án Hình sự quốc tế do Liên Hợp Quốc tổ chức. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2002, theo Điều 126 Hiến Chương Liên Hợp Quốc


các quy định quốc tế| công ước


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

các quy định quốc tế, công ước

các quy định quốc tế, công ước