Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 545
Hôm nay20986
Hôm qua 80127
Trong tháng 3854487
Tháng trước4685411
Số lượt truy cập: 184309049

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

By: AMBN

22/11/2019

nghị quyết số 90/2019/QH14 phê chuẩn đề nghị của thủ tướng chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ y tế


Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2019


By: AMBN

22/11/2019

nghị quyết số 89/2019/QH2019 miễn nhiệm chức vụ ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội, chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội khóa xiv


Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2019


By: AMBN

14/11/2019

nghị quyết số 87/2019/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020


Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 39/BC-CP, Báo cáo số 40/BC-CP ngày 16 tháng 10 năm 2019 và Báo cáo số 483/BC-CP ngày 13 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ; Tờ trình số 558/TTr-CP ngày 04 tháng 11 năm 2019; Báo cáo thẩm tra số 1748/BC-UBTCNS14 ngày 19 tháng 10 năm 2019 và Báo cáo thẩm tra số 1784/UBTCNS14 ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách; Báo cáo tiếp thu, giải trình số 476/BC-UBTVQH14 ngày 13 tháng...


By: AMBN

12/11/2019

nghị quyết số 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020


Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 39/BC-CP ngày 16 tháng 10 năm 2019, Báo cáo số 483/BC-CP ngày 13 tháng 10 năm 2019, Tờ trình số 537/TTr-CP ngày 29 tháng 10 năm 2019 và Tờ trình số 558/TTr-CP ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 1748/BC-UBTCNS14 ngày 19 tháng 10 năm 2019 và Báo cáo thẩm tra số 1784/BC-UBTCNS14 ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách; Báo cáo tiếp thu, giải trình...


By: AMBN

11/11/2019

nghị quyết số 85/2019/NQ-QH14 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020


Trên cơ sở xem xét các Báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan hữu quan và ý kiến đại biểu Quốc hội. Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2019.


By: AMBN

19/09/2019

nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030


Sau khi xem xét Tờ trình số 473/TTr-CP ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 1016/BC-HĐDT14, ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng Dân tộc; Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội số 477/BC-UBTVQH14 ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến đại biểu Quốc hội;


By: AMBN

14/06/2019

nghị quyết quốc hội số 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị


Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 28/BC-ĐGS ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Đoàn giám sát của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;


By: AMBN

14/06/2019

luật số 44/2019/QH14 - phòng chống tác hại của rượu, bia


Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Sửa đổi, bổ sung quy định của một số luật khác: Luật số 35/2018/QH14; Thay thế một số cụm từ tại một số điều của Luật Thương mại số 36/2005/QH11; Luật số 05/2017/QH14


By: AMBN

14/06/2019

luật giáo dục số 43/2019/QH14


Học sinh, sinh viên sư phạm, người theo học khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm được tuyển sinh trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được áp dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 89 của Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 44/2009/QH12, Luật số 74/2014/QH13 và Luật số 97/2015/QH13. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa...


By: AMBN

14/06/2019

luật số 42/2019/QH14 - sửa đổi, bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm, luật sở hữu trí tuệ


Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 61/2010/QH12 và Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 36/2009/QH12. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14...


Văn bản luật và Hiến Pháp Việt Nam|Nghị quyết QH


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản luật và Hiến Pháp Việt Nam,Nghị quyết QH

Văn bản luật và Hiến Pháp Việt Nam,Nghị quyết QH