Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 651
Hôm nay28089
Hôm qua 80127
Trong tháng 3861590
Tháng trước4685411
Số lượt truy cập: 184316152

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

By: AMBN

14/06/2019

luật số 41/2019/QH14 - luật thi hành án hình sự


Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019. Đối với việc thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ mà bản án được tuyên theo quy định của Bộ luật Hình sự số 15/1999/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2009/QH12 thì vẫn áp dụng quy định của Luật Thi hành án hình sự số...


By: AMBN

14/06/2019

nghị quyết số 83/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, quốc hội khóa xiv


Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019.


By: AMBN

14/06/2019

nghị quyết số 84/2019/QH14 kỳ họp thứ 7 quốc hội khóa XIV


Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019.


By: AMBN

13/06/2019

luật kiến trúc - số 40/2019/QH14


Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 năm 2019. Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đã được phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, Cuộc thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng đã phê duyệt...


By: AMBN

13/06/2019

luật đầu tư công - số 39/2019/QH14


Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 năm 2019. Đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và năm 2020, các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương được phép thực hiện và giải ngân theo quy định của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 28/2018/QH14 và các văn...


By: AMBN

13/06/2019

luật số 38/2019/QH14 - luật quản lý thuế


Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 năm 2019.. Đối với các khoản thuế được miễn, giảm, không thu, xóa nợ phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 thì tiếp tục xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và...


By: AMBN

18/12/2018

luật tài nguyên nước - số 22/VBHN-VPQH


Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018; Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy...


By: AMBN

18/12/2018

luật đất đai - số 30/VBHN-VPQH


Văn bản này được hợp nhất bởi Luật đất đai số 13/2003/QH11; Luật số 34/2009/QH12 và Luật số 38/2009/QH12. Luật này quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.


By: AMBN

18/12/2018

luật đấu thầu - số 29/VBHN-VPQH


Đây là văn bản hợp nhất của Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 và Luật số 38/2009/QH12; Luật này quy định về các hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp đối với gói thầu thuộc các dự án Dự án sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên cho mục tiêu đầu tư phát triển; Dự án sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm duy...


By: AMBN

10/12/2018

luật thủy lợi - số 36/VBHN-VPQH


Văn bản hợp nhất này dựa trên cơ sở Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 và Luật số 35/2018/QH14 luật có liên quan đến quy hoạch. Luật này quy định về điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch thủy lợi; Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; Quản lý, khai thác công trình thủy lợi và vận hành hồ chứa thủy điện phục vụ thủy lợi; Dịch vụ thủy lợi; Bảo vệ và bảo đảm an toàn công trình...


Văn bản luật và Hiến Pháp Việt Nam|Nghị quyết QH


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản luật và Hiến Pháp Việt Nam,Nghị quyết QH

Văn bản luật và Hiến Pháp Việt Nam,Nghị quyết QH