Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 542
Hôm nay4167
Hôm qua 55347
Trong tháng 176301
Tháng trước4106357
Số lượt truy cập: 184737220

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

By: AMBN

10/12/2018

luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật - số 35/VBHN-VPQH


Văn bản hợp nhất này dựa trên Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 và Luật số 35/2018/QH14 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động bảo vệ và kiểm dịch thực vật tại Việt Nam.


By: AMBN

10/12/2018

luật đê điều - số 34/VBHN-VPQH


Văn bản hợp nhất này dựa trên cơ sở Luật Đê điều số 79/2006/QH11 và Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản số 15/2008/QH12 và Luật số 35/2018/QH14 liên quan đến quy hoạch; Luật này quy định về quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều, đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa đê điều, quản lý, bảo vệ đê, hộ đê và sử dụng đê điều.


By: AMBN

10/12/2018

luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo - số 33/VBHN-VPQH


Văn bản hợp nhất này dựa trên Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 và Luật số 35/2018/QH14; Luật này quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo Việt Nam.


By: AMBN

10/12/2018

luật đa dạng sinh học - số 32/VBHN-VPQH


Văn bản hợp nhất này dựa trên cơ sở Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 và Luật số 35/2018/QH14. Luật này quy định về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.


By: AMBN

10/12/2018

luật xuất bản - số 28/VBHN-VPQH


Luật này quy định về tổ chức và hoạt động xuất bản; Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất bản. Là văn bản hợp nhất dựa trên Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 và Luật số 35/2018/QH14


By: AMBN

10/12/2018

luật báo chí - số 27/VBHN-VPQH


Luật này quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; Tổ chức và hoạt động báo chí; Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí; Quản lý nhà nước về báo chí. Văn bản hợp nhất này dựa trên Luật Báo chí số 103/2016/QH13 và Luật số 35/2018/QH14.


By: AMBN

10/12/2018

luật khí tượng thủy văn - số 26/VBHN-VPQH


Luật này quy định về hoạt động khí tượng thủy văn gồm: Quản lý, khai thác mạng lưới trạm; Dự báo, cảnh báo; Thông tin, dữ liệu; Phục vụ, dịch vụ khí tượng thủy văn; Giám sát biến đổi khí hậu; Tác động vào thời tiết và quản lý nhà nước; Quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khí tượng thủy văn.


By: AMBN

10/12/2018

luật đường sắt - văn bản hợp nhất số 24/VBHN-VPQH


Văn bản hợp nhất này dựa trên cơ sở Luật Đường sắt số 06/2017/QH14 và Luật số 35/2018/QH14


By: AMBN

10/12/2018

luật giao thông đường thủy nội địa - văn bản hợp nhất số 23/VBHN-VPQH


Văn bản hợp nhất này được hợp nhất từ Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11; Luật số 48/2014/QH13; Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13; Luật số 35/2018/QH14


By: AMBN

10/12/2018

văn bản hợp nhất số 20/VBHN-VPQH luật khoáng sản


Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.


Văn bản luật và Hiến Pháp Việt Nam|Nghị quyết QH


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản luật và Hiến Pháp Việt Nam,Nghị quyết QH

Văn bản luật và Hiến Pháp Việt Nam,Nghị quyết QH