Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 482
Hôm nay29219
Hôm qua 80127
Trong tháng 3862720
Tháng trước4685411
Số lượt truy cập: 184317282

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

By: AMBN

07/07/1993

luật xuất bản - số 22-L/CTN năm 1993


Luật Xuất Bản số 22-L/CTN này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá IX, kỳ họp thứ ba, thông qua ngày 7 tháng 7 năm 1993. Luật này có hiệu lực từ ngày ban hành. Luật này thay thế Sắc luật số 003-SLt, ngày 18 tháng 6 năm 1957, quy định chế độ xuất bản.


By: AMBN

06/07/1993

luật sửa đổi bổ sung một số điều luật thuế lợi tức - số 19-L/CTN năm 1993


Luật 19-L/CTN này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 6 tháng 7 năm 1993. Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế lợi tức được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1990, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 1993.


By: AMBN

06/07/1993

luật dầu khí - số 20-L/CTN năm 1993


Luật 18-L/CTN này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 06 tháng 7 năm 1993. Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 1993. Luật này quy định về hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí trong phạm vi lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


By: AMBN

05/07/1993

luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế xuất nhập khẩu - số 17-L/CTN năm 1993


Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế xuất nhập khẩu số 17-L/CTN này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 5 tháng 7 năm 1993. Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 1993 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa...


By: AMBN

05/07/1993

luật sửa đổi bổ sung một số điều về luật thuế tiêu thụ đặc biệt - số 21-L/CTN năm 1993


Luật 21-L/CTN này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 5 tháng 7 năm 1993, nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1990. Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 1993.


By: AMBN

05/07/1993

luật sửa đổi bổ sung một số điều luật thuế doanh thu - số 20-L/CTN năm 1993


Luật số 20-L/CTN này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 5 tháng 7 năm 1993 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu được Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1990 trước đó. Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 1993.


By: AMBN

26/12/1992

luật thuế xuất nhập khẩu - số 64 LCT/HDNN8 - năm 1991


Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu - số 64 LCT/HDNN8 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 1992.Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 26 tháng 12 năm 1991.


By: AMBN

23/12/1992

luật sửa đổi bổ sung luật đầu tư nước ngoài tại việt nam - số 6-L/CTN năm 1992


Luật số 6-L/CTN này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 23 tháng 12 năm 1992. Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 12 năm 1987 và sửa đổi, bổ sung ngày 30 tháng 6 năm 1990.


By: AMBN

22/12/1992

luật sửa đổi bổ sung một số điều về luật tố tụng hình sự - số 5-L/CTN năm 1992


Luật số 5-L/CTN này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 22 tháng 12 năm 1992.Luật này nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 28 tháng 6 năm 1988 và sửa đổi, bổ sung ngày 30 tháng 6 năm 1990.


By: AMBN

22/12/1992

luật sửa đổi bổ sung một số điều bộ luật hình sự - số 4-L/CTN năm 1992


Luật số 4-L/CTN này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá IX, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 22 tháng 12 năm 1992. Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27 tháng 6 năm 1985 và sửa đổi, bổ sung ngày 28 tháng 12 năm 1989 và ngày 12 tháng 8 năm 1991. Có hiệu lực ngày 2/01/1993


Văn bản luật và Hiến Pháp Việt Nam|Nghị quyết QH


Trang          46   47   48   49   50       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản luật và Hiến Pháp Việt Nam,Nghị quyết QH

Văn bản luật và Hiến Pháp Việt Nam,Nghị quyết QH