Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1164
Hôm nay633
Hôm qua 124669
Trong tháng 2281526
Tháng trước3659953
Số lượt truy cập: 138604276

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

By: AMBN

09/04/2016

nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất số 134/2016/QH13


Ngày 09/04/2016 QH ra Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia.


By: AMBN

06/04/2016

luật dược - số 105/2016/QH13


Luật dược số 105/2016/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Các quy định về áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc tại cơ sở sản xuất nguyên liệu làm thuốc; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với cơ sở...


By: AMBN

06/04/2016

luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế - số 106/2016/QH13


Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 70/2014/QH13, Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số...


By: AMBN

06/04/2016

luật tiếp cận thông tin - số 104/2016/QH13


Ngày 06/04/2016 Quốc Hội CHXHCN Việt Nam đã thông qua luật số 104/2016/QH13 về tiếp cận thông tin. Luật này quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01...


By: AMBN

06/04/2016

luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu - số 107/2016/QH13


Luật thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13 được QH Việt Nam thông qua ngày 06/04/2016. Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, thời điểm tính thuế, biểu thuế, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Luật này có...


By: AMBN

05/04/2016

luật báo chí - số 103/2016/QH13


Luật Báo Chí - số 103/2016/QH13 này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05 tháng 4 năm 2016, quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; tổ chức và hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí; quản lý nhà nước về...


By: AMBN

05/04/2016

luật trẻ em - số 102/2016/QH13


Ngày 05/04/2015 Quốc Hội đã thông qua luật số 102/2016/QH13 về trẻ em. Luật này quy định về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật. Luật này đã được...


By: AMBN

08/03/2016

pháp lệnh số 11/2016/UBTVQH quản lý thị trường


Ngày 08/03/2016 Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội ban hành Pháp Lệnh số 11/2016/UBTVQH về Quản Lý Thị Trường. Pháp lệnh này quy định vị trí, chức năng, tổ chức; Hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành của lực lượng Quản lý thị trường; Cơ chế phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; Bảo đảm hoạt động, chế độ, chính sách đối với lực lượng Quản lý...


By: AMBN

01/02/2016

nghị quyết liên tịch số 11/2016/NQLT/UBTVQH-CP-DCTUBTWMTTQVN về hiệp thương giới thiệu đại biểu quốc hội khóa XIV


Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021


By: AMBN

18/01/2016

nghị quyết 1134/2016/UBTVQH13 chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân t


Ngày 18 tháng 01 năm 2016 Uỷ ban thường vụ quốc hội ra nghị quyết 1134/2016/UBTVQH13 chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân t


Văn bản luật và Hiến Pháp Việt Nam|Nghị quyết QH


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản luật và Hiến Pháp Việt Nam,Nghị quyết QH

Văn bản luật và Hiến Pháp Việt Nam,Nghị quyết QH