Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1061
Hôm nay142291
Hôm qua 174030
Trong tháng 3549790
Tháng trước3322630
Số lượt truy cập: 131542357

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

chỉ thị số 07/CT-TTg về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc - nam phía đông


Ngày 21/3/2019 Thủ tướng Chính phủ bàn hành Chỉ thị số: 07/CT-TTg về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc - nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020.

nghị định số 29/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành khoản 3 điều 54 bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động


Ngày 20/3/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 29/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành khoản 3 điều 54 bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 5 năm 2019.

nghị định số 28/2019/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong quân đội nhân dân


Ngày 20/3/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 28/2019/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong quân đội nhân dân. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 5 năm 2019. Nghị định số 220/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

nghị quyết số 20/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2019


Ngày 19/3/2019 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 20/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2019.

nghị quyết số 18/NQ-CP về việc thông qua đề nghị xây dựng nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số


Ngày 13/3/2019 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 18/NQ-CP về việc thông qua đề nghị xây dựng nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số.

quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật


Ngày 13/3/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019. Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi...

nghị định số 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật đo đạc và bản đồ


Ngày 13/3/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật đo đạc và bản đồ. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019. Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

chỉ thị số 06/CT-TTg về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống quỹ tín dụng nhân dân


Ngày 12/3/2019 Thủ tướng chính phủ ban hành Chỉ thị số: 06/CT-TTg về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.

nghị định số 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản


Ngày 8/3/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản.

nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025


Ngày 7/3/2019 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.


Nghị Định Chính Phủ|Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng