Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 930
Hôm nay5332
Hôm qua 135553
Trong tháng 2726181
Tháng trước4418414
Số lượt truy cập: 149424336

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

Công văn của thủ tướng chính phủ số 2477/nc năm 1959


Công văn của thủ tướng chính phủ số 2477/nc ngày 20 tháng 6 năm 1959 về việc tuyển dụng người vào biên chế và sử dụng nhân viên phụ động hợp đồng


By: AMBN

18/10/1956

thông tư số 1086/TTg về biện pháp pháp lí áp dụng trong việc trả lại tự do cho những người bị oan về tội phản động và phá hoại trong giảm tô, cải cách ruộng đất, chỉnh đốn tổ chức


Ngày 18/10/1956 Thủ tướng Chính Phủ đã ra thông tư số 1086/TTg về biện pháp pháp lý áp dụng trong việc trả lại tự do cho những người bị oan về tội phản động và phá hoại trong giảm tô, cải cách ruộng đất, chỉnh đốn tổ chức.


By: AMBN

10/06/1956

thông tư số 1001/TTg về việc tổ chức ngành cảnh sát nhân dân của thủ tướng


Ngày 10/08/1956 Thủ tướng chính phủ nước CHXHCN VN đã có thông tư 1001/Ttg về việc tổ chức ngành cảnh sát nhân dân. Việc cấp phát quần áo, trang bị vũ khí cho cảnh sát nhân dân theo điều 3 của nghị định sẽ thi hành theo nguyên tắc sau đây:


By: AMBN

29/06/1955

thông tư số 556/TTG bổ sung số 442/TTG về trừng trị tội phạm


Ngày 29/06/1955 Chính phủ đã ra thông tư số năm 556/TTG nhằm chỉnh sửa Thông tư số 442/TTG về trừng trị tội phạm, thông tư nhằm chỉnh sửa điều 04 ở quy định trước đó


By: AMBN

31/01/1955

thông tư số 490/TTG của phó thủ tướng về bảo vệ cơ quan,tài liệu và cán bộ


Ngày 31/01/1955 Phó Thủ Tướng chính phủ ra thông tư số 490/TTg về bảo vệ cơ quan, Bảo vệ tài liệu, cán bộ. Các thủ trưởng có nhiệm vụ trực tiếp lãnh đạo việc chấn chỉnh công tác bảo vệ này. Trong hạn 1 tháng, kể từ ngày nhận thông tư này, các cơ quan phải làm xong mấy việc trên.


By: AMBN

19/01/1954

thông tư số 442/TTG về trừng trị tội phạm


Ngày 19/01/1955 Thủ Tướng Chính Phủ đã ra thông tư số 442/TTG về trừng trị một số tội phạm. Thông tư được gửi trực tiếp đến bộ tư pháp, bộ công an và Uỷ ban nhân dân các liên khu và Hà Nội


Nghị Định Chính Phủ|Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng


Trang          316  


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng