Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1371
Hôm nay75479
Hôm qua 170133
Trong tháng 2774939
Tháng trước3322630
Số lượt truy cập: 130767506

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

nghị định số 96/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đài truyền hình việt nam


Ngày 208/08/2003 Chính phủ ra nghị định số 96/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đài truyền hình việt nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, thay thế Nghị định số 52/CP ngày 16 tháng 8 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đài Truyền hình Việt Nam.

nghị định số 94/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục du lịch


Ngày 19/08/2003 Chính phủ ra nghị định số 94/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục du lịch. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế các Nghị định số 20/CP ngày 27 tháng 12 năm 1992 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Du lịch

nghị định số 91/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban tôn giáo chính phủ


Ngày 13/08/2003 Chính phủ ra nghị định số 91/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban tôn giáo chính phủ. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 37/CP ngày 04 tháng 6 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Ban Tôn giáo của Chính phủ

nghị định số 92/2003/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 41, nghị định số 15/2003/nđ-cp ngày 19/02/2003 của chính phủ


Ngày 13/08/2003 Chính phủ ra nghị định số 92/2003/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 41, nghị định số 15/2003/nđ-cp ngày 19/02/2003 của chính phủ. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

nghị định số 90/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước


Ngày 12/08/2003 Chính phủ ra nghị định số 90/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 75/CP ngày 28 tháng 11 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và các quy định pháp luật trước đây trái...

nghị định số 89/2003/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của điều lệ bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân


ngày 05/08/2003 Chính phủ ra nghị định số 89/2003/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của điều lệ bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân ban hành kèm theo nghị định số 45/nd-cp ngày 15/07/1995 của chính phủ. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15, kể từ ngày đăng Công báo.


By: AMBN

30/07/2003

Điều lệ trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ


Điều lệ trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ

nghị định số 88/2003/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội


ngày 30/07/2003 Chính phủ ra nghị định số 88/2003/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

nghị định số 87/2003/NĐ-CP về hành nghề của tổ chức luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam


Ngày 22/07/2003 Chính phủ ra nghị định số 87/2003/NĐ-CP về hành nghề của tổ chức luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực sau 30 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

nghị định số 82/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thông tấn xã việt nam


Ngày 18/07/2003 Chính phủ ra nghị định số 82/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thông tấn xã việt nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, thay thế Nghị định số 66/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thông tấn xã Việt Nam.


Nghị Định Chính Phủ|Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng


Trang          296   297   298   299   300       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng