Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 24/01/2019

Ngày 24/1/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 3 năm 2019. Bãi bỏ điểm a khoản 1 Điều 47 Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ.Ngày đăng: 23/01/2019

Ngày 23/1/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số: 02/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp.Ngày đăng: 23/01/2019

Ngày 23/1/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 08/2019/NĐ-CP quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan việt nam ở nước ngoài. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 3 năm 2019. Các chế độ quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Bãi bỏ Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số chế...Ngày đăng: 23/01/2019

Ngày 23/1/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 07/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 68/2015/nđ-cp ngày 18 tháng 8 năm 2015 của chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 3 năm 2019; Bãi bỏ Khoản 3 Điều 5, Khoản 3 Điều 6, Khoản 4 Điều 9, điểm c Khoản 1 Điều 10, Khoản 3 Điều...Ngày đăng: 22/01/2019

Ngày 22/1/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 04/2019/QĐ-TTg về việc thành lập, quản lý và sử dụng quỹ phòng, chống tội phạm. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2019 và thay thế Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm. Quỹ phòng, chống...Ngày đăng: 22/01/2019

Ngày 22/1/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 3 năm 2019.Ngày đăng: 22/01/2019

Ngày 22/1/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2019. Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các đơn vị thuộc đối tượng phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định này phải hoàn thành các công việc cần thiết để...Ngày đăng: 16/01/2019

Ngày 16/1/2019 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 06/NQ-CP về việc miễn hoàn trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho phần diện tích đã thuê của tập đoàn Samsung tại khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên.Ngày đăng: 15/01/2019

Ngày 15/1/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 03/2019/QĐ-TTg ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu dự án 2 (chương trình 135) thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2019.Ngày đăng: 11/01/2019

Ngày 11/1/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 02 năm 2019. Bãi bỏ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty...


Nghị Định Chính Phủ|Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

nghị định số 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 832
Hôm nay:6941
Hôm qua: 111882
Trong tháng 2806647
Tháng trước3057808
Số lượt truy cập: 123528189