Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 08/01/2019

Ngày 8/1/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 02/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam. Bãi bỏ khoản 3 Điều 13 Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg.Ngày đăng: 07/01/2019

Ngày 7/1/2019 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 04/NQ-CP về việc phê duyệt nghị định thư thứ 2 về chỉ định các cửa khẩu biên giới thuộc hiệp định khung asean về tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh.Ngày đăng: 05/01/2019

Ngày 5/1/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số: 01/CT-TTg về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.Ngày đăng: 05/01/2019

Ngày 5/1/2019 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số: 01/2019/QĐ-TTg ban hành bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 3 năm 2019.Ngày đăng: 04/01/2019

Ngày 4/1/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 03/2019/NĐ-CP về hoạt động viễn thám. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 02 năm 2019.Ngày đăng: 02/01/2019

Ngày 2/1/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 02/2019/NĐ-CP về phòng thủ dân sự. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 02 năm 2019. Nghị định này thay thế Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự.Ngày đăng: 01/01/2019

Ngày 1/1/2019 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.Ngày đăng: 01/01/2019

Ngày 1/1/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 01/2019/NĐ-CP về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2019. Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm; Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Lực lượng bảo vệ...Ngày đăng: 31/12/2018

Ngày 31/12/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ các quy định sau của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.Ngày đăng: 28/12/2018

Ngày 28/12/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số: 34/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết nguyên đán kỷ hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.


Nghị Định Chính Phủ|Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

chỉ thị số 34/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết nguyên đán kỷ hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 823
Hôm nay:6694
Hôm qua: 111882
Trong tháng 2806400
Tháng trước3057808
Số lượt truy cập: 123527942