Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 28/12/2018

Ngày 28/12/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 168/2018/NĐ-CP về công tác quốc phòng ở bộ, ngành trung ương, địa phương. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 02 năm 2019. Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2004 hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Bãi bỏ Điều 10, Điều 11, Điều 13; Khoản 7, khoản 8 Điều 16 quy định về phụ cấp trách...Ngày đăng: 26/12/2018

Ngày 26/12/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 167/2018/NĐ-CP quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 02 năm 2019. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn thi hành Nghị định này.Ngày đăng: 25/12/2018

Ngày 25/12/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 51/2018/QĐ-TTg về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2019 - 2021. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 02 năm 2019 và được áp dụng cho các năm ngân sách từ năm 2019 đến năm 2021.Ngày đăng: 25/12/2018

Ngày 25/12/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 166/2018/NĐ-CP quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2019. Nghị định này thay thế Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm...Ngày đăng: 24/12/2018

Ngày 24/12/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 02 năm 2019. Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính và Nghị định số 156/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số...Ngày đăng: 21/12/2018

Ngày 21/12/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 164/2018/NĐ-CP về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 02 năm 2019. Nghị định này thay thế Quyết định số 13/2012/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ.Ngày đăng: 13/12/2018

Ngày 13/12/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 50/2018/QĐ-TTg quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 01 năm 2019.Ngày đăng: 12/12/2018

Ngày 12/12/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 49/2018/QĐ-TTg thành lập, phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2019.Ngày đăng: 05/12/2018

Ngày 5/12/2018 THủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số: 33/CT-TTg về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.Ngày đăng: 05/12/2018

Ngày 5/12/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số: 32/CT-TTg tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.


Nghị Định Chính Phủ|Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang          6   7   8   9   10       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

chỉ thị số 32/CT-TTg tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 887
Hôm nay:12523
Hôm qua: 111882
Trong tháng 2812229
Tháng trước3057808
Số lượt truy cập: 123533771