Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 419
Hôm nay18382
Hôm qua 43683
Trong tháng 135169
Tháng trước4106357
Số lượt truy cập: 184696088

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

By: AMBN

24/01/2017

điều lệ hội khuyến học việt nam


Tên tiếng Việt: Hội Khuyến học Việt Nam. Tên tiếng Anh: Vietnam Association for Learning Promotion. Tên viết tắt theo tiếng Anh: VALP. Điều lệ của Hội được thông qua bởi các thành viên năm 2016 và được thừa nhận bởi Bộ Nội vụ năm 2017


By: AMBN

10/07/2016

điều lệ hội cựu chiến binh việt nam khóa VI - sửa đổi 2016


Ngày 10/07/2016 Hội Cựu Chiến Binh đã bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội để xin ý kiến đại hội các cấp và toàn thể hội viên trước khi trình Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Hội.. So với điều lệ hiện hanh dự thảo điều lệ bổ sung, sửa đổi vẫn giữ nguyên 9 chương và tên gọi của các chương, chỉ tăng thêm 4 điều trong đó có 3 điều mới được bổ sung (điều 9, chương III;...


By: AMBN

01/05/2016

điều lệ của hội doanh nghiệp cơ khí - điện thành phố hồ chí minh


Điều lệ Hội Doanh nghiệp Cơ khí – Điện gồm 8 Chương, 26 Điều đã được Đại hội nhiệm kỳ III (2016-2021) Hội Doanh nghiệp Cơ Khí – Điện Thành Phố Hồ Chí Minh thông qua ngày.. . Tháng.. . Năm.. . Tại.. . Và có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của Ủy Ban Nhân dân Thành phố.


By: AMBN

11/03/2016

điều lệ hội an toàn giao thông việt nam


Hội An toàn giao thông Việt Nam là xã hội- nghề nghiệp tự nguyện của công dân, Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực An toàn giao thông trên lành thổ Việt Nam.


By: AMBN

18/02/2016

điều lệ hiệp hội cảng biển việt nam


Hiệp hội Cảng biển Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức, doanh nghiệp và công dân Việt Nam (sau đây gọi tắt là hội viên) Hoạt động trong ngành, lĩnh vực liên quan đến cảng biển của Việt Nam, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào...


By: AMBN

26/06/2015

điều lệ hội hô hấp việt nam


Điều Lệ Hội Hô Hấp Việt Nam, được soạn thảo năm 2015. Hội Hô hấp Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) Là tổ chức xã hội – nghề ghiệp tự nguyện, không vụ lợi, tập hợp các tổ chức, cá nhân Việt Nam đã và đang làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu, giảng dạy y học về lĩnh vực hô hấp.


By: AMBN

17/04/2015

nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức


Ngày 17/04/2015 Ban Chấp Hành TW ra Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai các nội dung liên quan đến nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức


By: AMBN

12/01/2015

nghị quyết số 38-NQ/TW 11


Nghị quyết số 38-NQ/TW, ngày 12/1/2015 Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI họp từ ngày 05-01 đến ngày 12-01-2015 tại Thủ đô Hà Nội, sau khi xem xét và thảo luận các tờ trình, báo cáo, đề án của Bộ Chính trị và Ban cán sự đảng Chính phủ


By: AMBN

09/10/2014

nghị quyết 37-NQ/TW 11 về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030


Ngày 09 tháng 10 năm 2014 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam ra nghị quyết 37-NQ/TW 11 về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030


By: AMBN

09/06/2014

nghị quyết số 33-NQ/TW 11 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước


Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước


Quy định điều lệ của tổ chức chính trị xã hội


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Quy định điều lệ của tổ chức chính trị xã hội

Quy định điều lệ của tổ chức chính trị xã hội