Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 736
Hôm nay11929
Hôm qua 72018
Trong tháng 1510544
Tháng trước3560304
Số lượt truy cập: 141393598

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

By: AMBN

10/12/2008

nghị định thư không bắt buộc bổ sung công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa


Nghị định thư bổ sung này được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2008. Nó được đưa ra cho các quốc gia ký ngày 24 tháng 09 năm 2009; tính tới tháng 12 năm 2010 đã có 35 nước ký và 3 nước phê chuẩn.[20] Hiệp ước sẽ chính thức có hiệu lực khi được ít nhất 10 nước phê chuẩn. Việt Nam chưa ký cũng chưa thông qua Nghị định thư bổ sung Công ước Quốc tế về các...


By: AMBN

13/12/2006

công ước về quyền của người khuyết tật


Ngày 13 tháng 12 năm 2006, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua Công ước Quốc tế về các Quyền của Người Khuyết tật A/RES/61/106. Tính đến ngày 07 tháng 01 năm 2011, đã có 147 quốc gia ký và 97 nước phê chuẩn. Việt Nam là thành viên thứ 118 tham gia ký Công ước vào ngày 22 tháng 10,2007. Ngày 30/7/2009, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, đại diện Chính phủ Hoa Kỳ cũng đã ký công...


By: AMBN

13/12/2006

nghị định thư không bắt buộc của công ước về quyền của người khuyết tật


Một Quốc gia thành viên muốn rút khỏi Nghị định thư này phải thông báo bằng văn bản cho Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Việc rút khỏi Nghị định thư này sẽ có hiệu lực sau một năm kể từ ngày Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nhận được thông báo rút khỏi Nghị định thư.


By: AMBN

23/02/2006

công ước lao động hàng hải


Tổ chức lao động quốc tế ILO và các nước tham gia đã Quyết định thông qua một số đề xuất nhằm cụ thể hoá văn kiện đó, là trọng tâm duy nhất của khoá họp này, và Đã quyết định rằng các đề xuất đó phải được thiết lập thành một Công ước quốc tế; Thông qua ngày 23 tháng 2 năm 2006 Công ước dưới đây, được gọi là Công ước Lao động Hàng hải, 2006.


By: AMBN

14/11/2003

hiệp định về tự do, xúc tiến và bảo hộ đầu tư giữa việt nam và nhật bản năm 2003


Ngày 14/011/2003 Nước CHXH CN Việt Nam và Nhật Bản đã kí kết hiệp định về tự do, xúc tiến thương mại và bảo hộ đầu tư. Hiệp định làm thành hai bản tại Tokyo ngày 14 tháng 11 năm 2003, mỗi bản gồm các thứ tiếng Việt Nam, tiếng Nhật Bản và tiếng Anh, tất cả các bản đều có giá trị ngang nhau. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, thì bản tiếng Anh sẽ có giá trị quyết định.


By: AMBN

03/11/2003

công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể


Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể - Công ước này được làm tại Paris, ngày 3 tháng 11 năm 2003 thành 2 bản gốc với chữ ký của Chủ tịch Đại hội đồng kỳ họp thứ 32 và Tổng Giám đốc UNESCO. Nội dung cơ bản của Công ước này được đa số thông qua trước đó tại phiên họp thứ 32 tại Paris từ 29 tháng 9 đến 17 tháng 10 năm 2003


By: AMBN

01/10/2003

công ước của liên hợp quốc về chống tham nhũng


Công ước được Đại Hội đồng LHQ thông qua ngày 01.10.2003 tại Trụ sở LHQ ở New York. Công ước được mở cho tất cả các nước thành viên LHQ ký từ ngày 09 đến ngày 11.12.2003 tại Merida, Mexico, và sau đó là tại Trụ sở LHQ ở New York đến ngày 09.12.2005. Công ước cũng được mở cho tất cả các tổ chức hội nhập kinh tế quốc tế khu vực ký nếu tổ chức đó có ít nhất là một nước...

Nghị định thư của bộ ngoại giao số 12/lpqt năm 2003


Nghị định thư của bộ ngoại giao số 12/lpqt ngày 19 tháng 3 năm 2003 giữa Việt nam - Môn-đô-va về trao đổi ý kiến giữa bộ ngoại giao nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam và bộ ngoại giao nước cộng hoà Môn-đô-va


By: AMBN

28/02/2003

nghị định thư của bộ ngoại giao số 12/LPQT giữa việt nam - môn-đô-va


Ngày 28/02/2003 Bộ Ngoại Giao Việt Nam và Môn Đô Va (Republic of Moldova) đã ký nghị định thư với số hiệu 12/LPQT

Nghị định thư của bộ ngoại giao số 06/lpqt năm 2003


Nghị định thư của bộ ngoại giao số 06/lpqt ngày 14 tháng 02 năm 2003 giữa chính phủ cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam và chính phủ đại công quốc Luxembourg về dự án phát triển nông nghiệp tại miền tây tỉnh Nghệ an có hiệu lực từ ngày 17 tháng 01 năm 2002.


Luật quốc tế|công ước quốc tế|Nghị định thư


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Luật quốc tế,công ước quốc tế,Nghị định thư

Luật quốc tế,công ước quốc tế,Nghị định thư