Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vân ABC Theo số lượt view

Ngày: 28/03/2019

Ngày 28/3/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 30/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2019.


Ngày: 20/03/2019

Ngày 20/3/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 29/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành khoản 3 điều 54 bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 5 năm 2019.


Ngày: 20/03/2019

Ngày 20/3/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 28/2019/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong quân đội nhân dân. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 5 năm 2019. Nghị định số 220/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.


Ngày: 08/03/2019

Ngày 8/3/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản.


Ngày: 07/03/2019

Ngày 7/3/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 25/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 4 năm 2019.


Ngày: 05/03/2019

Ngày 5/3/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật nuôi con nuôi. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 4 năm 2019.


Ngày: 26/02/2019

Ngày 26/2/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 23/2019/NĐ-CP về hoạt động triển lãm. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2019.


Ngày: 25/02/2019

Ngày 25/2/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 22/2019/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong công an nhân dân. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2019. Nghị định số 91/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Tố cáo...


Ngày: 21/02/2019

Ngày 21/2/2019 Nghị định Chính phủ ban hành Nghị định số: 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của chính phủ về lệ phí trước bạ. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 4 năm 2019.


Ngày: 19/02/2019

Ngày 19/2/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 4 năm 2019. Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.


Nghị Định Chính Phủ


Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Nghị Định Chính Phủ

Nghị Định Chính Phủ

nghị định số 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 725
Hôm nay:72036
Hôm qua: 108648
Trong tháng 1857014
Tháng trước3948394
Số lượt truy cập: 126526950