Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 313
Hôm nay34957
Hôm qua 76012
Trong tháng 362104
Tháng trước4106357
Số lượt truy cập: 184923023

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

By: AMBN

10/12/2018

luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa - số 30/VBHN-VPQH


Văn bản hợp nhất này dựa trên Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 và Luật số 35/2018/QH14. Luật này quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.


By: AMBN

10/12/2018

luật an toàn thông tin mạng - số 29/VBHN-VPQH


Đây là văn bản hợp nhất của Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 và Luật số 35/2018/QH14; Luật này quy định về hoạt động an toàn thông tin mạng, quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng; Mật mã dân sự; Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng; Kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng; Phát triển nguồn nhân lực...


By: AMBN

10/12/2018

luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật - số 31/VBHN-VPQH


Văn bản hợp nhất này dựa trên cơ sở Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 và Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Luật này quy định về hoạt động xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn; Xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật; Đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.


By: AMBN

10/12/2018

bộ luật hàng hải việt nam - số 25/VBHN-VPQH


Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm...


By: AMBN

10/12/2018

luật đất đai - số 21/VBHN-VPQH


Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.


By: AMBN

10/12/2018

văn bản hợp nhất số 20/VBHN-VPQH luật khoáng sản


Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.


By: AMBN

10/12/2018

luật giao thông đường thủy nội địa - văn bản hợp nhất số 23/VBHN-VPQH


Văn bản hợp nhất này được hợp nhất từ Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11; Luật số 48/2014/QH13; Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13; Luật số 35/2018/QH14


By: AMBN

10/12/2018

luật đường sắt - văn bản hợp nhất số 24/VBHN-VPQH


Văn bản hợp nhất này dựa trên cơ sở Luật Đường sắt số 06/2017/QH14 và Luật số 35/2018/QH14


By: AMBN

10/12/2018

luật khí tượng thủy văn - số 26/VBHN-VPQH


Luật này quy định về hoạt động khí tượng thủy văn gồm: Quản lý, khai thác mạng lưới trạm; Dự báo, cảnh báo; Thông tin, dữ liệu; Phục vụ, dịch vụ khí tượng thủy văn; Giám sát biến đổi khí hậu; Tác động vào thời tiết và quản lý nhà nước; Quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khí tượng thủy văn.


By: AMBN

10/12/2018

luật báo chí - số 27/VBHN-VPQH


Luật này quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; Tổ chức và hoạt động báo chí; Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí; Quản lý nhà nước về báo chí. Văn bản hợp nhất này dựa trên Luật Báo chí số 103/2016/QH13 và Luật số 35/2018/QH14.


Luật được ban hành bởi Quốc Hội Việt Nam


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Luật được ban hành bởi Quốc Hội Việt Nam

Luật được ban hành bởi Quốc Hội Việt Nam