Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1140
Hôm nay8057
Hôm qua 114040
Trong tháng 2044234
Tháng trước3659953
Số lượt truy cập: 138366984

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

By: AMBN

21/12/1959

luật hôn nhân và gia đình năm 1959 - số 2SL


Luật này đã được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà khoá thứ nhất, kỳ họp thứ 11, thông qua trong phiên họp ngày 29 tháng 12 năm 1959.


By: AMBN

31/05/1958

luật chế độ phục vụ của sĩ quan quân đội nhân dân việt nam - số 109-SL/L011 năm 1958


luật chế độ phục vụ của sĩ quan quân đội nhân dân việt nam - số 109-SL/L011 đã được Quốc hội biểu quyết trong phiên họp ngày 29-4-1958. Nay quy định chế độ phục vụ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam như sau:


By: AMBN

29/04/1958

luật tổ chức chính quyền địa phương - số 109-SL/L011 năm 1958


luật tổ chức chính quyền địa phương - số 109-SL/L011 đã được Quốc hội biểu quyết trong phiên họp ngày 29-4-1958


By: AMBN

20/05/1957

luật quy định về quyền lập hội - số 102-SL/L-004 năm 1957


Luật số 102-SL/L-004 thông qua ngày 20/05/1957 quy định về Quyền Lập Hội. Quyền lập hội của nhân dân được tôn trọng và bảo đảm. Lập hội phải có mục đích chính đáng, phù hợp với lợi ích nhân dân, có tác dụng đoàn kết nhân dân, để góp phần xây dựng chế độ dân chủ nhân dân của nước ta.


By: AMBN

20/05/1957

luật quy định về tự do hội họp - số 101-SL/L.003 năm 1957


luật quy định về tự do hội họp - số 101-SL/L.003 thông qua ngày 20/05/1957 quy định Quyền tự do hội họp của nhân dân được tôn trọng và bảo đảm. Không ai được xâm phạm đến quyền tự do hội họp.


By: AMBN

20/05/1957

luật bảo đảm quyền tự do thân thể và tài sản cá nhân - số 103-SL/L.005 năm 1957


luật bảo đảm quyền tự do thân thể và tài sản cá nhân - số 103-SL/L.005 năm 1957, luật quy định quyền tự do thân thể và quyền bất khả xâm phạm đối với nhà ở, đồ vật, thư tín của nhân dân đã được Quốc hội biểu quyết trong khoá họp thứ VI như sau:


By: AMBN

11/05/1957

luật công đoàn - số 108-SL/L10 năm 1957


luật công đoàn - số 108-SL/L10 năm 1957. Luật quy định, Công đoàn là tổ chức quần chúng của giai cấp công nhân tự nguyện lập ra. Tất cả những người lao động chân tay và lao động trí óc làm công ăn lương, đều có quyền gia nhập Công đoàn.


By: AMBN

14/12/1956

luật chế độ báo chí - số 282-SL năm 1956


Luật chế độ báo chí - số 282-SL được thông qua ngày 14/12/1956, này nhằm đảm bảo quyền tự do ngôn luận của nhân dân trên báo chí và ngăn cấm những kẻ lợi dụng quyền ấy để làm phương hại đến công cuộc đấu tranh cho hoà bình, thống nhất, độc lập và dân chủ của nước nhà


By: AMBN

04/12/1953

luật cải cách ruộng đất năm 1953


Luật cải cách ruộng đất này do Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà thông qua trong khoá họp lần thứ III ngày 4 tháng 12 năm 1953


Luật được ban hành bởi Quốc Hội Việt Nam


Trang          36   37   38  


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Luật được ban hành bởi Quốc Hội Việt Nam

Luật được ban hành bởi Quốc Hội Việt Nam