Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 484
Hôm nay37728
Hôm qua 76012
Trong tháng 364875
Tháng trước4106357
Số lượt truy cập: 184925794

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

By: AMBN

26/12/1991

luật số 63-LCT/HDNN8 năm 1991


Luật 63-LCT/HĐNN8 năm 1999 này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 26 tháng 12 năm 1991. Được hội đồng nhà nước chính thức thông qua và ban hành ngày 04/01/1992. Luật quy định về vấn đề liên quan đến Hàng Không Dân Dụng Việt Nam.


By: AMBN

12/08/1991

luật phổ cập giáo dục tiểu học - số 56-LCT/HDNN8 năm 1991


Phổ cập giáo dục tiểu học số 56-LCT/HĐNN8 này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 9, thông qua ngày 12 tháng 8 năm 1991. và được Hội Đồng Nhà Nước thông qua 16/08/1991


By: AMBN

12/08/1991

luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em - số 57-LCT/HĐNN8 năm 1991


Luật 57-LCT/HĐNN8 này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 9, thông qua ngày 12 tháng 8 năm 1991. Luật này quy định các quyền cơ bản, bổn phận của trẻ em và việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.


By: AMBN

12/08/1991

luật bảo vệ và phát triển rừng - số 58-LCT/HDNN8 năm 1991


Luật 58-LCT/HDNN8 này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 12 tháng 8 năm 1991. Luật được thông qua bởi hội đồng Nhà Nước ngày 19/08/1991. Luật này quy định việc quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng.


By: AMBN

21/12/1990

luật công ty - số 47-LCT/HĐNN8 năm 1990


Luật 47-LCT/HĐNN8 này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1990, được Hội Đồng Nhà Nước thông qua ngày 02/01/1991. Luật này quy định về Công ty trách nhiệm hữu hạn và Công ty cổ phần, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 1991.


By: AMBN

21/12/1990

luật doanh nghiệp tư nhân - số 48-LCT/HĐNN8 năm 1990


Luật 48-LCT/HĐNN này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1990. Và chính thức được HĐNN thông qua ngày 02/01/1991, có hiệu lực từ ngày 15/04/1991.


By: AMBN

21/12/1990

luật sửa đổi bổ sung một số điều về nghĩa vụ quân sự - số 45-LCT/HDNN8 năm 1990


Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1990. Nhằm sửa đổi một số điều của Luật Nghĩa Vụ Quân Sự số 6 - LCT HĐNN7 (được QH thông qua ngày 30/12/1981)


By: AMBN

30/06/1990

luật công đoàn - số 40 LCT/HĐNN8 năm 1990


Luật Công Đoàn số 40 - LCT/HDNN8 này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1990. Có hiệu lực từ ngày 07/07/1990 và thay thế Luật Công Đoàn năm 1957


By: AMBN

30/06/1990

luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư nước ngoài tại việt nam - số 41- LCT/HĐNN8 năm 1990


luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư nước ngoài tại việt nam - số 41- LCT/HĐNN8, đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1990. Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoại tại Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng...


By: AMBN

30/06/1990

bộ luật hàng hải việt nam - số 42 - LCT/HĐNN8 năm 1990


Bộ luật số 42 - LCT/HĐDNN8 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1990. và Hội Đồng Nhà nước thoogn qua ngày12/07/1990, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/1991


Luật được ban hành bởi Quốc Hội Việt Nam


Trang          36   37   38   39   40       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Luật được ban hành bởi Quốc Hội Việt Nam

Luật được ban hành bởi Quốc Hội Việt Nam