Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1242
Hôm nay5206
Hôm qua 114040
Trong tháng 2041383
Tháng trước3659953
Số lượt truy cập: 138364133

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

By: AMBN

05/04/2016

luật trẻ em - số 102/2016/QH13


Ngày 05/04/2015 Quốc Hội đã thông qua luật số 102/2016/QH13 về trẻ em. Luật này quy định về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật. Luật này đã được...


By: AMBN

27/11/2015

bộ luật hình sự - luật số 100/2015/QH13


Bộ luật Hình Sự số 100/2015/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27/11/2015. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016. Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10 và Luật số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành.


By: AMBN

27/11/2015

luật tố tụng hình sự - bộ luật số 101/2015/QH13


Bộ Luật số: 101/2015/QH13 Tố Tụng Hình Sự này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27/11/2015. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016. Bộ luật tố tụng hình sự số 19/2003/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực. Bãi bỏ quy định về việc cấp giấy chứng nhận người bào chữa tại...


By: AMBN

26/11/2015

luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự - luật số 99/2015/qh13


Luật số: 99/2015/QH13 tổ chức cơ quan điều tra hình sự được QH khóa 13 thông qua tại kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2015. Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.


By: AMBN

26/11/2015

luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng - luật số 98/2015/QH13


Luật số: 98/2015/QH13 này đã được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2015. Quy định về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.


By: AMBN

25/11/2015

luật tố tụng hành chính - luật số 93/2015/QH13


Luật tố tụng hành chính số: 93/2015/QH13 này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật. Luật này có hiệu lực thi...


By: AMBN

25/11/2015

bộ luật hàng hải việt nam - bộ luật số 95/2015/QH13


Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam số: 95/2015/QH13 này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/11/2015. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2017. Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2005 hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành.


By: AMBN

25/11/2015

luật phí và lệ phí - luật số 97/2015/QH13


Luật Phí và Lệ Phí số: 97/2015/QH13 này đã được Quốc hội nước CHXH Việt Nam khoá XIII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/11/2015. Các khoản phí trong Danh mục phí và lệ phí kèm theo Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá do Nhà nước định giá theo Danh mục tại Phụ lục số 2 kèm theo Luật này được thực hiện theo Luật giá kể từ ngày Luật này có...


By: AMBN

25/11/2015

bộ luật tố tụng dân sự - luật số 92/2015/QH13


Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự số: 92/2015/QH13 được QH nước CHXHCN VN thông qua ngày 25/11/2015. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016, trừ các quy định trong điều 517. Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11, Luật số 65/2011/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành, trừ các quy định tại Điều 159 và điểm h khoản 1 Điều 192 tiếp tục có hiệu lực thi hành...


By: AMBN

25/11/2015

luật trưng cầu ý dân- luật số 96/2015/QH13


Luật Trưng Cầu Dân Ý số 96/2015/QH13 này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/11/2015. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016. Người nào có hành vi vi phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.


Luật được ban hành bởi Quốc Hội Việt Nam


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Luật được ban hành bởi Quốc Hội Việt Nam

Luật được ban hành bởi Quốc Hội Việt Nam