Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1194
Hôm nay8732
Hôm qua 114040
Trong tháng 2044909
Tháng trước3659953
Số lượt truy cập: 138367659

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

By: AMBN

25/11/2015

luật thi hành tạm giữ tạm giam - luật số 94/2015/QH13


Luật thi hành tạm giữ tạm giam số 94/2015/QH13 này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.


By: AMBN

24/11/2015

bộ luật dân sự - luật số 91/2015/QH13


Bộ luật Dân Sự số: 91/2015/QH13 này đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015.Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực.


By: AMBN

23/11/2015

luật thống kê - luật số 89/2015/QH13


Luật Thống Kê số: 89/2015/QH13 này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2015. Phân loại thống kê, chế độ báo cáo thống kê theo quy định của Luật thống kê số 04/2003/QH11 được tiếp tục thực hiện cho đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2018.


By: AMBN

23/11/2015

luật khí tượng thủy văn - luật số 90/2015/QH13


Luật Khí Tượng Thủy Văn số 90/2015/QH13 này này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn năm 1994 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2015.


By: AMBN

20/11/2015

luật kế toán - luật số 88/2015/QH13


Luật Kế Toán số 88/2015/QH13 này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 20/11/2015. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017, Luật kế toán số 03/2003/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.


By: AMBN

20/11/2015

hoạt động giám sát của quốc hội và hội đồng nhân dân - số 87/2015/QH13


Luật hoạt động giám sát của quốc hội và hội đồng nhân dân số 87/2015/QH13 này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 20/11/2015. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội số 05/2003/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Luật số 83/2015/QH13 luật ngân sách nhà nước


Ngày 25/06/2015 Quốc hội ban hành Luật số 83/2015/QH13 luật ngân sách nhà nước. Luật này có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017. Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

luật số 84/2015/QH13 - luật an toàn, vệ sinh lao động


Ngày 25/06/2015 Quốc hội ban hành luật số 84/2015/QH13 - luật an toàn, vệ sinh lao động. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

luật số 85/2015/QH13 - luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân


Ngày 25/06/2015 Quốc hội ban hành luật số 85/2015/QH13 - luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2015.

luật số 81/2015/QH13 - luật kiểm toán nhà nước


Ngày 24/06/2015 Quốc hội ban hành luật số 81/2015/QH13 - luật kiểm toán nhà nước. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.


Luật được ban hành bởi Quốc Hội Việt Nam


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Luật được ban hành bởi Quốc Hội Việt Nam

Luật được ban hành bởi Quốc Hội Việt Nam