Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1237
Hôm nay5260
Hôm qua 114040
Trong tháng 2041437
Tháng trước3659953
Số lượt truy cập: 138364187

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

luật số 80/2015/QH13 luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Ngày 22/06/2015 Quốc hội ban hành luật số 80/2015/QH13 luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Luật số 76/2015/QH13 - luật tổ chức Chính phủ


Ngày 19/06/2015 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ban hành Luật số 76/2015/QH13 - luật tổ chức Chính phủ. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Luật tổ chức Chính phủ số 32/2001/QH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

luật số 77/2015/QH13 - luật tổ chức chính quyền địa phương


Ngày 19/06/2015 Quốc hội ban hành luật số 77/2015/QH13 - luật tổ chức chính quyền địa phương. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại Điều 142 của Luật này.

luật số 78/2015/QH13 luật nghĩa vụ quân sự


Ngày 19/06/2015 Quốc hội ban hành luật số 78/2015/QH13 luật nghĩa vụ quân sự. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Luật nghĩa vụ quân sự ngày 30 tháng 12 năm 1981; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự ngày 21 tháng 12 năm 1990; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự ngày 22 tháng 6 năm 1994 và Luật sửa đổi, bổ sung...

luật số 79/2015/QH13 - luật thú y


ngày 19/06/2015 Quốc hội ban hành luật số 79/2015/QH13 - luật thú y. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

luật số 75/2015/QH13 - luật mặt trận tổ quốc việt nam


ngày 09/06/2015 Quốc hội ban hành luật số 75/2015/QH13 - luật mặt trận tổ quốc việt nam. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số 14/1999/QH10 hết hiệu lực thi hành từ ngày Luật này có hiệu lực.


By: AMBN

19/02/2015

luật an toàn thông tin mạng - luật số 86/2015/QH13


Luật An Toàn Thông Tin Mạng số 88/2015/QH13 này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2015.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.


By: AMBN

11/12/2014

luật thi hành án dân sự số 12/VBHN-VPQH văn bản hợp nhất năm 2014


Ngày 11/12/2014 Văn Phòng Quốc Hội ra văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH - Luật Thi Hành Án Dân Sự, dựa trên Luật 26/2008/QH12, số 64/2014/QH13. Việc yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp về dân sự trong thi hành án, việc tiếp nhận và xử lý ủy thác tư pháp về thi hành án của nước ngoài trong quá trình thi hành án được thực hiện theo quy định của pháp luật về tương trợ tư pháp.


By: AMBN

27/11/2014

luật công an nhân dân - số 73/2014/QH13


Luật số 73/2014/QH13 này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2014. Luật Công an nhân dân số 54/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. Luật này quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; chức...


By: AMBN

27/11/2014

luật giáo dục nghề nghiệp - luật số 74/2014/QH13


Luật số: 74/2014/QH13 này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2014. Luật này quy định về hệ thống giáo dục nghề nghiệp; tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp.


Luật được ban hành bởi Quốc Hội Việt Nam


Trang          6   7   8   9   10       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Luật được ban hành bởi Quốc Hội Việt Nam

Luật được ban hành bởi Quốc Hội Việt Nam