Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 97
Hôm nay3343
Hôm qua 68762
Trong tháng 72105
Tháng trước4106357
Số lượt truy cập: 184633024

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

By: AMBN

12/08/2019

thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp


Thông tư này hướng dẫn việc chuyển xếp lương đối với viên chức vào các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp quy định tại Thông tư số 10/2018/TT-BNV ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp Và Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao...


By: AMBN

17/07/2019

thông tư số 11/2019/TT-BLĐTBXH quy định về xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo


Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định về xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 9 năm 2019.

thông tư số 10/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng


Ngày 28/6/2019 Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành Thông tư số: 10/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1,2,3 và khoản 8 điều 1 nghị định số 44/2019/nđ-cp ngày 20 tháng 5 năm 2019 của chính phủ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2019. Các chế độ quy...

thông tư số 09/TT-BLĐTBXH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ lao động - thương binh và xã hội ban hành, liên tịch ban hành


Ngày 24/5/2019 Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành Thông tư số: 09/TT-BLĐTBXH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ lao động - thương binh và xã hội ban hành, liên tịch ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2019.

thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành lao động - thương binh và xã hội


Ngày 8/3/2019 Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành Thông tư số: 08/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành lao động - thương binh và xã hội. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019 và thay thế Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện...

thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 05/2017/tt-blđtbxh ngày 02 tháng 3 năm 2017 của bộ trưởng bộ lao động - thương binh và xã hội


Ngày 7/3/2019 Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành Thông tư số: 07/2019/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 05/2017/tt-blđtbxh ngày 02 tháng 3 năm 2017 của bộ trưởng bộ lao động - thương binh và xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2019.

thông tư số 05/2019/TT-BLĐTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công trình vui chơi công cộng


Ngày 28/1/2019 Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành Thông tư số: 05/2019/TT-BLĐTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công trình vui chơi công cộng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

thông tư số 06/2019/TT-BLĐTBXH bổ sung ngành, nghề đào tạo vào danh mục ngành, nghề đào tạo cấp iv trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng


Ngày 28/1/2019 Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành Thông tư số: 06/2019/TT-BLĐTBXH bổ sung ngành, nghề đào tạo vào danh mục ngành, nghề đào tạo cấp iv trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo thông tư số 04/2017/tt-blđtbxh ngày 02 tháng 3 năm 2017 của bộ trưởng bộ lao động - thương binh và xã hội. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2019.

thông tư số 04/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa


Ngày 21/1/2019 Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành Thông tư số: 04/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 03 năm 2019. Các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng để xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền...

thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ban hành chương trình môn học tiếng anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng


Ngày 17/1/2019 Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành Thông tư số: 03/2019/TT-BLĐTBXH ban hành chương trình môn học tiếng anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 03 năm 2019. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề...


Văn bản thuộc bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản thuộc bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

Văn bản thuộc bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội