Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 717
Hôm nay11829
Hôm qua 72018
Trong tháng 1510444
Tháng trước3560304
Số lượt truy cập: 141393498

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

thông tư số 08/2019/TT-BCA danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của bộ công an


Ngày 26/3/2019 Bộ Công an ban hành Thông tư số: 08/2019/TT-BCA danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của bộ công an. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2019. Thông tư này thay thế Thông tư số 14/2012/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc...

thông tư số 07/2019/TT-BCA quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của công an nhân dân


Ngày 20/3/2019 Bộ Công an ban hành Thông tư số: 07/2019/TT-BCA quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của công an nhân dân. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2019 và thay thế Thông tư số 34/2014/TT-BCA ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về các biểu mẫu để sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chính thuộc...

thông tư số 36/2018/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 66/2014/tt-bca ngày 16 tháng 12 năm 2014 của bộ trưởng bộ công an


Ngày 5/12/2018 Bộ Công an ban hành Thông tư số: 36/2018/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của bộ trưởng bộ công an quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của...

thông tư số 33/2018/TT-BCA sửa đổi một số điều của thông tư số 61/2015/tt-bca ngày 16 tháng 11 năm 2015 quy định về mẫu thẻ căn cước công dân


Ngày 10/10/2018 Bộ Công an ban hành Thông tư số: 33/2018/TT-BCA sửa đổi một số điều của Thông tư số 61/2015/TT-BCA ngày 16 tháng 11 năm 2015 quy định về mẫu thẻ căn cước công dân. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


By: AMBN

15/05/2018

thông tư số 17/2018/TT-BCA quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ


Thông tư này quy định về đối tượng, loại, số lượng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ được trang bị; Thẩm quyền trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an; Điều chuyển, điều động vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ trong Công an nhân dân. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ...


By: AMBN

15/05/2018

thông tư số 16/2018/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Thông tư số 30/2012/TT-BCA ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;...


By: AMBN

15/05/2018

thông tư số 18/2018/TT-BCA quy định về biểu mẫu và trình tự cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ


Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về biểu mẫu và trình tự cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.


By: AMBN

15/05/2018

thông tư số 14/2018/TT-BCA quy định về mẫu, quản lý và sử dụng giấy bảo vệ đặc biệt của lực lượng cảnh vệ


Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về mẫu, quản lý và sử dụng Giấy bảo vệ đặc biệt của lực lượng Cảnh vệ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 và thay thế Thông tư số 08/2012/TT-BCA ngày 06 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về Giấy bảo vệ đặc biệt.


By: AMBN

09/05/2018

thông tư số 13/2018/TT-BCA quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định tối thiểu cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự


Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định tối thiểu cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự.. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

thông tư số 08/2018/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của nghị định số 83/2017/nđ-cp ngày 18 tháng 7 năm 2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy


Ngày 5/3/2018 Bộ Công an ban hành Thông tư số: 08/2018/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2018 và thay thế Thông tư số 65/2013/TT-BCA ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi...


Văn bản ban hành thuộc Bộ Công An


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản ban hành thuộc Bộ Công An

Văn bản ban hành thuộc Bộ Công An