Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1123
Hôm nay6848
Hôm qua 114040
Trong tháng 2043025
Tháng trước3659953
Số lượt truy cập: 138365775

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

thông tư số 78/2019/TT-BQP quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của bộ quốc phòng


Ngày 11/6/2019 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 78/2019/TT-BQP quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của bộ quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019 và thay thế Thông tư số 97/2014/TT-BQP ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu...

thông tư số 79/2019/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc bộ quốc phòng


Ngày 11/6/2019 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 79/2019/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc bộ quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 7 năm 2019 và thay thế Thông tư số 88/2018/TT-BQP ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng...

thông tư số 26/2019/TT-BQP quy định chế độ công khai tài sản công tại các đơn vị thuộc bộ quốc phòng


Ngày 31/3/2019 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 26/2019/TT-BQP quy định chế độ công khai tài sản công tại các đơn vị thuộc bộ quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2019.

thông tư số 25/2019/TT-BQP quy định chế độ bồi dưỡng đối với các đối tượng trong quân đội làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh


Ngày 25/3/2019 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 25/2019/TT-BQP quy định chế độ bồi dưỡng đối với các đối tượng trong quân đội làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2019 và thay thế Thông tư số 41/2012/TT-BQP ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chế độ...

thông tư số 15/2019/TT-BQP quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của cảnh sát biển việt nam


Ngày 11/2/2019 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 15/2019/TT-BQP quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của cảnh sát biển Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Bãi bỏ Thông tư số 80/2011/TT-BQP ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về quy trình kiểm tra, kiểm soát trên biển của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

thông tư số 13/2019/TT-BQP quy định, hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định và chế độ báo cáo tài sản cố định là tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý tại các đơn vị thuộc bộ quốc phòng


Ngày 29/1/2019 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 13/2019/TT-BQP quy định, hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định và chế độ báo cáo tài sản cố định là tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý tại các đơn vị thuộc bộ quốc phòng và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh...

thông tư số 08/2019/TT-BQP quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án đầu tư phòng thí nghiệm trong bộ quốc phòng


Ngày 18/1/2019 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 08/2019/TT-BQP quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án đầu tư phòng thí nghiệm trong bộ quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2019; Thay thế Quyết định số 612/QĐ-BQP ngày 26 tháng 4 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu các dự án đầu tư...

thông tư số 03/2019/TT-BQP quy định công tác quản lý báo chí trong bộ quốc phòng


Ngày 10/1/2019 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 03/2019/TT-BQP quy định công tác quản lý báo chí trong bộ quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 02 năm 2019 và thay thế Thông tư số 164/2014/TT-BQP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế quản lý báo chí trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

thông tư số 02/2019/TT-BQP quy định về hoạt động đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng


Ngày 7/1/2019 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 02/2019/TT-BQP quy định về hoạt động đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2019.

thông tư số 01/2019/TT-BQP quy định chế độ báo cáo công tác của ngành thi hành án quân đội


Ngày 3/1/2019 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 01/2019/TT-BQP quy định chế độ báo cáo công tác của ngành thi hành án quân đội. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2019 và thay thế Thông tư số 121/2015/TT-BQP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chế độ báo cáo công tác của Ngành Thi hành án dân sự trong Quân đội.


Văn bản thuộc Bộ Quốc Phòng


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản thuộc Bộ Quốc Phòng

Văn bản thuộc Bộ Quốc Phòng