Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 777
Hôm nay:29511
Hôm qua: 90516
Trong tháng 2327537
Tháng trước3948394
Số lượt truy cập: 126997474

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vân ABC Theo số lượt view

Ngày: 11/02/2019

Ngày 11/2/2019 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 15/2019/TT-BQP quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của cảnh sát biển Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Bãi bỏ Thông tư số 80/2011/TT-BQP ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về quy trình kiểm tra, kiểm soát trên biển của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.


Ngày: 29/01/2019

Ngày 29/1/2019 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 13/2019/TT-BQP quy định, hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định và chế độ báo cáo tài sản cố định là tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý tại các đơn vị thuộc bộ quốc phòng và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh...


Ngày: 18/01/2019

Ngày 18/1/2019 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 08/2019/TT-BQP quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án đầu tư phòng thí nghiệm trong bộ quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2019; Thay thế Quyết định số 612/QĐ-BQP ngày 26 tháng 4 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu các dự án đầu tư...


Ngày: 10/01/2019

Ngày 10/1/2019 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 03/2019/TT-BQP quy định công tác quản lý báo chí trong bộ quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 02 năm 2019 và thay thế Thông tư số 164/2014/TT-BQP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế quản lý báo chí trong Quân đội nhân dân Việt Nam.


Ngày: 07/01/2019

Ngày 7/1/2019 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 02/2019/TT-BQP quy định về hoạt động đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2019.


Ngày: 03/01/2019

Ngày 3/1/2019 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 01/2019/TT-BQP quy định chế độ báo cáo công tác của ngành thi hành án quân đội. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2019 và thay thế Thông tư số 121/2015/TT-BQP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chế độ báo cáo công tác của Ngành Thi hành án dân sự trong Quân đội.


Ngày: 31/12/2018

Ngày 31/12/2018 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 173/2018/TT-BQP công bố danh mục cụ thể hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của bộ quốc phòng theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của chính phủ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 và thay thế Thông tư số 40/2017/TT-BQP ngày 23 tháng 02 năm 2017...


Ngày: 27/12/2018

Ngày 27/12/2018 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 172/2018/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 102/2016/TT-BQP ngày 29 tháng 6 năm 2016 của bộ trưởng bộ quốc phòng quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2019.


Ngày: 16/12/2018

Ngày 16/12/2018 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 170/2018/TT-BQP hướng dẫn một số điều của Nghị định số 102/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2018 của chính phủ quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người việt nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài. Thông...


Ngày: 13/12/2018

Ngày 13/12/2018 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 169/2018/TT-BQP quy chuẩn qcvn 11: 2018/bqp, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi bộ quốc phòng quản lý. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2019 và được áp dụng thống nhất trong toàn quốc.


Văn bản thuộc Bộ Quốc Phòng


Trang    1   2   3   4   5       


Tìm bài thi Hỏi đáp Luật Pháp Tài liệu Tin giáo dục

Văn bản thuộc Bộ Quốc Phòng

Văn bản thuộc Bộ Quốc Phòng