Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vân ABC Theo số lượt view

Ngày: 13/03/2019

Ngày 13/3/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật đo đạc và bản đồ. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019. Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.


Ngày: 12/03/2019

Ngày 11/3/2019 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 05/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2019.


Ngày: 05/03/2019

Ngày 5/3/2018 Bộ Thông tin và truyên thông ban hành Thông tư số: 01/2019/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn chức danh giám đốc và phó giám đốc sở thông tin và truyền thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 4 năm 2019. Quyết định số 11/2008/QĐ-BTTTT ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông ban hành tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Sở...


Ngày: 04/03/2019

Ngày 4/3/2019 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 04/2019/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2019. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019.


Ngày: 20/02/2019

Ngày 20/2/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 10/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2019.


Ngày: 15/02/2019

Ngày 15/2/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 09/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của bộ trưởng bộ tài chính ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 01 tháng 04 năm 2019.


Ngày: 11/02/2019

Ngày 11/2/2019 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 15/2019/TT-BQP quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của cảnh sát biển Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Bãi bỏ Thông tư số 80/2011/TT-BQP ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về quy trình kiểm tra, kiểm soát trên biển của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.


Ngày: 31/01/2019

Ngày 31/1/2019 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 06/2019/TT-BGTVT quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo chất lượng thực hiện và chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2019.


Ngày: 30/01/2019

Ngày 30/1/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 08/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2019.


Ngày: 29/01/2019

Ngày 29/1/2019 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 13/2019/TT-BQP quy định, hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định và chế độ báo cáo tài sản cố định là tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý tại các đơn vị thuộc bộ quốc phòng và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh...


thông tư của các bộ|quyết định,chỉ thị của sở ban


Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

thông tư của các bộ,quyết định,chỉ thị của sở ban

thông tư của các bộ,quyết định,chỉ thị của sở ban

thông tư số 13/2019/TT-BQP quy định, hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định và chế độ báo cáo tài sản cố định là tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý tại các đơn vị thuộc bộ quốc phòng

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 705
Hôm nay:73849
Hôm qua: 108648
Trong tháng 1858827
Tháng trước3948394
Số lượt truy cập: 126528763