Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 836
Hôm nay42072
Hôm qua 90212
Trong tháng 2640633
Tháng trước4670230
Số lượt truy cập: 135303430

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

thông tư số 19/2019/TT-BGTVT hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải


Ngày 23/5/2019 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 19/2019/TT-BGTVT hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 7 năm 2019 và thay thế Thông tư số 86/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận...

thông tư số 28/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 01/2018/tt-btc ngày 02 tháng 01 năm 2018 của bộ tài chính


Ngày 21/5/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 28/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2019.

thông tư số 18/2019/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện nghị định số 139/2018/nđ-cp ngày 08 tháng 10 năm 2018 của chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới


Ngày 20/5/2019 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 18/2019/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2019 và thay thế Thông tư số 51/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn...

thông tư số 04/2018/TT-BTP ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước


Ngày 17/5/2018 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số: 04/2018/TT-BTP ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

thông tư số 27/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 246/2016/tt-btc ngày 11 tháng 11 năm 2016


Ngày 14/5/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 27/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 246/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển và Thông tư số 247/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí...

thông tư số 09/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ thông tư số 31/2018/tt-bgdđt ngày 24 tháng 12 năm 2018 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo


Ngày 14/5/2019 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 09/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 29 tháng 6 năm 2019.

thông tư số 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức


Ngày 14/5/2019 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

thông tư số 26/2019/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước


Ngày 10/5/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 26/2019/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

thông tư số 03/2019/TT-BTTTT quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí


Ngày 6/5/2019 Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số: 03/2019/TT-BTTTT quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2019.

thông tư số 17/2019/TT-BGTVT ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa


Ngày 3/5/2019 Bộ Giao thông vận tải ra Thông tư số: 17/2019/TT-BGTVT ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2019.


thông tư của các bộ|quyết định,chỉ thị của sở ban


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

thông tư của các bộ,quyết định,chỉ thị của sở ban

thông tư của các bộ,quyết định,chỉ thị của sở ban